Brochures, Handleidingen

10 handige factsheets over duurzame energie in de industrie

Door | 23 maart 2016

De rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een serie van tien factsheets uitgebracht, waarin per duurzame energietechniek is beschreven wat de mogelijkheden zijn voor toepassing in de industrie, wat je qua opbrengsten en kosten kan verwachten en waar je aan moet denken als je de techniek toepast.

 

De factsheets zijn een hulpmiddel bij het bepalen welke techniek interessant is voor jouw bedrijf. Je kunt ze gebruiken als aanvulling op de Quickscan Duurzame Energie om een beeld te krijgen van de mogelijkheden van een bepaalde duurzame energietechniek.

 

De volgende factsheets zijn gratis te downloaden op de website van RVO.nl:

 

Overzicht duurzame energietechnieken en restwarmte-uitwisseling voor de industrie

Waarom en wanneer kan duurzame-energie-opwekking op jouw bedrijf interessant zijn? En hoe zit dit met restwarmte-uitwisseling? Wat zijn de technische en financiële kengetallen van de verschillende duurzame-energietechnieken en van restwarmte-uitwisseling? Deze factsheet geeft antwoord op bovenstaande vragen en biedt je enkele handvatten om jouw duurzame energie- en/of restwarmteplannen concreter te maken.

 

Bio-energietoepassing door verbranding

Kerngegevens over duurzame energieopwekking bij bedrijven door het verbranden van biomassa.

 

Biovergassing bij de industrie

Kerngegevens over duurzame energieopwekking bij bedrijven door het vergassen van biomassa.

 

Biovergisting bij de industrie

Kerngegevens over duurzame energieopwekking bij bedrijven door het vergisten van biomassa.

 

Geothermie voor de industrie

Kerngegevens over het toepassen van duurzame energie bij bedrijven door warmte uit geothermie.

 

Windmolens voor de industrie

Kerngegevens over duurzame elektriciteitsopwekking bij bedrijven door windmolens.

 

Zonneboilers voor de industrie

Kerngegevens over het toepassen van duurzame warmte bij bedrijven door zonneboilers.

 

Zonnestroom voor de industrie

Kerngegevens over duurzame elektriciteitsopwekking bij bedrijven met zonnecellen.

 

Industriële warmtepompen

Warmtepompen kunnen met behulp van hoogwaardige energie lage temperatuur (bron)warmte opwaarderen naar warmte op een hogere, bruikbare temperatuur. Industriële warmtepompen gebruiken als bronwarmte vrijwel altijd (proces)restwarmte. Het bedrijf kan zo onbruikbare warmte opnieuw inzetten in industriële processen.

 

Warmte-koudeopslag voor de industrie

Kerngevens over het gebruik van duurzame warmte en koude bij bedrijven door toepassing van warmtekoudeopslag.

 

Download de factsheets van rvo.nl

Lees meer over de Quickscan Duurzame Energie