13 brochures met praktische tips over werknemers met een aandoening
Brochures

13 brochures met praktische tips over werknemers met een aandoening

Door | 9 september 2016

Misschien heb je er nog nooit mee te maken gehad: een werknemer met een beperking. Wellicht bestaat er een onvolledig beeld of zelfs geen beeld over wat je kunt verwachten wanneer iemand met een beperking binnen jouw organisatie actief wordt. Om daar verandering in te brengen heeft Werken met een beperking dertien brochures gemaakt over het werken met werknemers met een specifieke beperking.

 

De boekjes zijn ontwikkeld vanuit twee vragen van de kant van werkgevers. Enerzijds is er de vraag van werkgevers om concrete informatie over hun werknemer met een specifieke beperking. Het betreft dan vaak werknemers die tijdens het werk een ziekte of aandoening hebben opgelopen. Anderzijds geven werkgevers, die de mogelijkheid overwegen om een werknemer met een specifieke beperking aan te nemen, aan dat ze graag over concrete informatie willen beschikken zodat ze ‘weten waar ze aan toe zijn’.

 

De brochures geven antwoord op beide vragen en geven een beeld wat het betekent voor het werk als je een werknemer met een bepaalde beperking in dienst hebt.

 

De brochures zijn beschikbaar voor de volgende aandoeningen:

ADHD

Autisme

Blindheid

Chronische ziekte (zoals astma, COPD, diabetes of epilepsie)

Doofheid

Dwarslaesie

Dyslexie

Niet aangeboren hersenletsel

Reuma

Slechthorend

Slechtziend

Spierziekte

Verstandelijke beperking

 

De brochures bevatten per aandoening:

  1. Praktische handreikingen, tips en aandachtspunten om zowel voor jou als voor de werknemer en zijn collega’s de werkomgeving zo goed mogelijk te maken.
  2. Informatie over de specifieke aandoening, wat dit voor het werk betekent en welke consequenties dit voor de werkomgeving heeft.
  3. Uitleg waarom mensen ondanks hun functiebeperking uitstekend gekwalificeerd kunnen zijn voor de vacature die je hebt!

 

De brochures zijn gratis te downloaden in pdf-formaat op werkenmeteenbeperking.nl. Je kunt de brochures ook aanschaffen bij Disworks via het bestelformulier.

 

Bezoek de overzichtspagina met brochures