Transparantie in de keten over de hele wereld met de Sustainability Hotspot Scan

Foto: MVO Nederland | Milan Vermeulen

Tools

Nieuwe productscan geeft inzicht in kansen en risico’s voor chemische producten

Transparantie in de keten over de hele wereld met de Sustainability Hotspot Scan

Door | 19 juli 2017

MVO Nederland en TNO hebben een nieuwe, gratis tool gelanceerd voor bedrijven om de duurzaamheid van hun chemisch product te bepalen. De Sustainability Hotspot Scan is ontwikkeld specifiek voor producten uit de chemische industrie zoals kunststoffen, geur- en smaakstoffen, pigmenten, ingrediënten voor medicijnen, plastic verpakkingen, schoonmaakmiddelen en verf. Bedrijven die de scan invullen, weten binnen een dag waar in hun internationale keten de mogelijke duurzaamheidsrisico’s liggen, maar ook de kansen.

 

De scan is gemaakt om bedrijven te helpen om eenvoudig slimme keuzes te maken bij duurzame productontwikkeling. Ook kunnen bedrijven hun bestaande product invoeren in de scan en snel zien waar in de waardeketen mogelijk nog werk te doen is om aan de internationale OESO-richtlijnen voor eerlijk zakendoen te voldoen. Die gelden namelijk voor grote en kleine bedrijven die internationaal zakendoen. De ‘Hotspots’ die uit de scan rollen, zijn zowel potentiele risicogebieden als kansen om winst te boeken op duurzaamheidsvlak.

 

Internationale omstandigheden

TNO ontwikkelde de Sustainability Hotspot Scan op basis van breed gedragen en mondiale datasets. Milieubelasting en veiligheidsrisico’s zijn onderdeel van de scan, maar ook tot nu toe minder grijpbare eenheden zoals internationale arbeidsomstandigheden, mensenrechten en corruptie. ‘Onmisbare factoren om rekening mee te houden als je internationaal zakendoet, zeker met landen als China, India en Brazilië en ontwikkelingslanden’, weet Elsbeth Roelofs van MVO Nederland. ‘Er is ook in het westen toenemende aandacht voor, getuige bijvoorbeeld de Modern Slavery Act in de UK, of de EU-bepalingen rond mineralen afkomstig uit conflictgebieden en sinds kort de wetgeving in Frankrijk voor grote bedrijven om deze risico’s voor je keten uit te zoeken. Belangrijk om te weten wat waar speelt en te zorgen dat je uit de problemen blijft.’

 

Halve dag

Invullen van de scan is relatief eenvoudig. ‘Als je je productsamenstelling neemt, je Safety Data Sheets op orde hebt en je checkt bij je leveranciers de landen van herkomst van hun producten en grondstoffen, kun je de scan in een halve dag doorlopen’, aldus Elise Boukris van TNO. ‘De scan geeft uiteindelijk een positie aan van het product ten opzichte van het wereldgemiddelde op 6 themagebieden. De uitkomst geeft geen “vignet van goedkeuring”, maar wel een directe aanwijzing welke keuzes men direct moet onderzoeken, plus een meetbare basis om een serieus gesprek over duurzaamheid aan te gaan met R&D afdeling, inkoop of sales. Of met je toeleveranciers en afnemers.’

 

Community of Practice

TNO ontwikkelde de Sustainability Hotspot Scan om hiermee haar kennis te ontsluiten voor het chemisch midden- en kleinbedrijf. Baril Coatings en C. Kornuyt investeerden in het project met hun ervaringen vanuit MKB-perspectief en deelden mee in de ontwikkelkosten. Het RIVM nam deel vanuit de hier aanwezige toetsende kennis over duurzaamheid en toxiciteit voor mens en milieu. MVO Nederland leidde het project vanuit kennis van de internationale duurzaamheidsissues, belegd in haar IMVO-programma en het IMVO Netwerk Chemie.

 

Duurzaam inkopen door mkb

Duurzaamheid staat goed op de agenda bij de voorhoede van de chemiesector. Multinationals pakken het zelf op. Sinds 2011 werken onder meer AkzoNobel, DSM en BASF bijvoorbeeld samen aan duurzaam inkopen binnen het initiatief Together for sustainabilty. Maar het MKB kan hierbij wel een zetje gebruiken aangezien ze niet dezelfde macht hebben als grote bedrijven. MVO Nederland helpt hen daarbij. In BILFINGER magazine legt Elsbeth Roelofs uit hoe. Lees het interview vanaf pagina 18 (pdf). 

 

Download gratis de Sustainability Hotspot Scan

Lees meer over verantwoord internationaal zakendoen in de chemie bij het IMVO Netwerk Chemie

 

 

Foto boven artikel: VLNR Elsbeth Roelofs – MVO Nederland, Tom Ligthart – TNO, Joost Broeders – Baril Coatings, Elise Boukris – TNO, Evelyn Heugens – RIVM, Serge Kornuyt – C.Kornuyt B.V. , Pim Wassenaar – RIVM, Toon van Harmelen – TNO