6 aanpakken voor een duurzame gemeente
Artikel

6 aanpakken voor een duurzame gemeente

Door | 9 maart 2016 | Bron: Royal HakoningDHV

Klimaatverandering, schaarser wordende grondstoffen en de toenemende druk op een gezonde leefomgeving zijn grote uitdagingen waar beleidsmakers mee te maken hebben. Het belang en de urgentie komen tot uiting in het Klimaatakkoord van de Klimaattop in Parijs. De uitvoering van veel duurzaamheidsambities komt nadrukkelijk bij gemeenten te liggen.

 

Zij zijn dan ook bij uitstek in staat om met lokaal beleid vorm te geven aan duurzaamheid en concreet aan de slag te gaan, zowel binnen de eigen organisatie als samen met haar inwoners en bedrijfsleven die hard nodig zijn om de ambities te bereiken. Veel gemeenten zien de  noodzaak van een duurzaamheidsplan of duurzaamheidsprogramma, maar hoe pak je dit als projectleider goed aan? In een blog voor Royal HaskoningDHV presenteert Janite Zwinkels zes aanpakken om invulling te geven aan duurzaamheidsambities. Het zijn verschillende strategieën met een eigen smaak, die ze in de praktijk heeft opgemerkt of waar ze persoonlijk bij betrokken is geweest.

 

Lees de zes aanpakken op de website van Royal Haskoning