Industrie presenteert 8 maatregelen voor 95 procent CO2-reductie
Onderzoeken, Rapporten

8 maatregelen voor 95% industriële CO2-reductie

Door | 12 april 2017

De Nederlandse industrie levert gezamenlijk een substantiële bijdrage aan de Nederlandse economie (21% BBP) en produceert noodzakelijke bouwstenen voor een duurzame samenleving. Tegelijk neemt de energie-intensieve industrie een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen voor haar rekening: zo’n 40% van de totale CO₂-uitstoot in Nederland.

 

De sector is doordrongen van de noodzaak om de uitstoot drastisch te beperken en tegelijkertijd de mogelijkheid om door investeringen, innovatie en vernieuwing haar positie in de Nederlandse economie te versterken. Er zijn echter geen kant-en-klare oplossingen beschikbaar. Daarom heeft VEMW, belangenbehartiger voor zakelijke energiebebruikers, McKinsey gevraagd om reële mogelijkheden te onderzoeken die een versnelling van de transitie van de industrie mogelijk maken. Dat heeft geleid tot acht concrete maatregelen die het potentieel hebben om de industriële CO₂-uitstoot met 95% terug te dringen in 2050.

 

De energie-intensieve industrie presenteert de acht maatregelen in een uniek voorstel aan de overheid, waarmee concrete beslissingen kunnen worden genomen in de transitie van de industrie naar innovatieve, moderne en nagenoeg CO₂-vrije bedrijvigheid. Volgens het voorstel kan de industrie, met actieve betrokkenheid van de overheid, een achttal tastbare maatregelen nemen waarmee zij de CO₂-emissie in de periode tot 2050 95% reduceert. Belangenbehartiger VEMW baseert deze zienswijze op het onderzoek van consultancybureau McKinsey & Company. VEMW brengt het voorstel bij de informateur onder de aandacht zodat het kan worden meegenomen in de kabinetsformatie.

 

Met een aantal maatregelen kan in de komende kabinetsperiode direct een start worden gemaakt. Zo kan met de juiste ondersteuning direct een begin worden gemaakt met het implementeren van energie-efficiëntiemaatregelen, bijvoorbeeld door de inzet van warmtepompen en het vervangen van gasgestookte boilers door systemen die zowel op gas als elektriciteit kunnen draaien. Andere maatregelen vereisen drastische kostenreductie zodat ze vanaf 2025 versneld kunnen worden gerealiseerd, zoals CO₂-afvang, -opslag en -hergebruik, het gebruik van biomassa en biobrandstoffen en het ontwikkelen van waardeketens rond reststromen om te komen tot een circulaire economie. En een aantal maatregelen, zoals de productie van waterstof door middel van elektrolyse en elektrische fornuizen voor hoge temperaturen, vereist innovatie om op termijn bij te kunnen dragen aan het significant terugbrengen van de industriële CO₂-uitstoot.

 

Versnelling van het koolstofvrij maken van de industrie vraagt om samenwerking tussen en in industriële ketens en clusters, met kennisinstituten en ook met de overheid. ‘In ons voorstel vragen wij daarom om actieve betrokkenheid en faciliterend beleid van de overheid, waarmee de energietransitie en industrietransitie hand in hand gaan’, aldus Hans Grünfeld, algemeen directeur van VEMW. Voor de komende vier jaar betekent dat een geheel ander overheidsbeleid. ‘De overheid moet een regie- en investeringsrol nemen in de ontwikkeling van netwerken, vergelijkbaar met de succesvolle aanpak van wind-op-zee. Bestaande regelgeving moet worden aangepast zoals een andere tariefopbouw voor de transmissie en distributie van elektriciteit. Er is financiële ondersteuning nodig voor onrendabele investeringen in CO₂-reductie, nieuwe financieringsinstrumenten en budget voor innovatie en ontwikkeling. En er moet een gezamenlijke visie op elektrificatie komen. Cruciale voorwaarde om van deze transitie een succes te maken, is dat industrie en overheid een langetermijnvisie delen op concurrerend geprijsde CO₂-vrije elektriciteit.’

 

Download het VEMW-rapport op basis van de McKinsey-studie ‘Decisions on the industrial energy transition’

Lees de samenvatting van het voorstel ‘Samen naar 95% minder broeikasgasuitstoot in Nederland door industriële vernieuwing’

Deel dit artikel

[sharify]

Reacties

We hopen dat de discussies die plaatsvinden op TGTHR energiek en constructief zijn en aanzetten tot nadenken! Om een reactie te kunnen plaatsen moet je je inloggen of gratis registreren. Je eerste reactie moet door de redactie worden goedgekeurd. De hieropvolgende reacties worden automatisch geplaatst. De redactie houdt zich het recht voor te lange reacties in te korten. Reacties die overdreven commercieel, kleingeestig, beledigend of off-topic zijn, kunnen door de redactie worden verwijderd. Alle berichten worden eigendom van TGTHR.

Magazine TGTHR

Wil jij de nieuwsbrief ontvangen?

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte van de laatste duurzame artikelen,
whitepapers, events en interessante blogs! Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Klik hier om je aan te melden
  • We willen allemaal duurzaam bezig zijn, maar óók blijven ondernemen. Daarom informeren wij je met zorgvuldig geselecteerde artikelen over duurzaam ondernemen. Hiermee willen wij je verbinden met ons netwerk én handvatten geven om een succes te maken van duurzaamheid binnen jouw organisatie.

  • Copyright 2018 | TGTHR, samen duurzaam ondernemen