Zoekresultaten voor: CIRCULAIR INKOPEN

Filter op

Thema's

Artikelsoort

Artikelen

Circulair inkopen breekt door de grens van € 100 miljoen

Ruim 40 organisaties hebben de afgelopen drie jaar met elkaar voor meer dan 100 miljoen euro circulair ingekocht. Daardoor vergroten ze het hergebruik en waardebehoud van producten en grondstoffen in de hele keten.   De 40 partijen, publiek én privaat, werken samen in de Green Deal Circulair Inkopen (GDCI) van MVO Nederland, NEVI, PIANOo en…

Artikelen

Wegwijzer circulair inkopen

Circulair inkopen wint snel aan interesse bij zowel publieke als private ­inkooporganisaties. Zo hebben inmiddels ruim veertig organisaties hun ­ambities om circulair in te kopen vastgelegd in de Green Deal Circulair ­Inkopen. Maar hoe ga je aan de slag met circulair inkopen, zodat je dit daadwerkelijk kunt integreren en realiseren in jouw inkoopproces?   Vanuit…

Artikelen

Alles over de knelpunten en succesfactoren bij circulair inkopen

Een van de sleutels om de transitie richting een circulaire economie aan te jagen ligt bij het inkoopproces. Inkopers stimuleren en creëren de vraag naar circulair geproduceerde goederen en nemen daarom een belangrijke functie in bij het stimuleren van de circulaire economie. De grote vraag is echter: Waar moet je rekening mee houden? Wat zijn…

Artikelen

Wegwijzer circulair inkopen

Circulair inkopen wint snel aan interesse bij zowel publieke als private inkooporganisaties. Zo hebben inmiddels ruim veertig organisaties hun ambities om circulair in te kopen vastgelegd in de Green Deal Circulair Inkopen. Maar hoe ga je aan de slag met circulair inkopen, zodat je dit daadwerkelijk kunt integreren en realiseren in jouw inkoopproces?   De Wegwijzer…

Artikelen

ProRail op het juiste spoor van circulair inkopen

Met een geslaagde pilot voor het circulair inkopen van hun nieuwe kantoorinrichting bewijst ProRail dat circulair inkopen in de praktijk kan worden gebracht. De vloerbedekking en het meubilair van de nieuwe verkeersleidingpost is circulair ingekocht.   Het in juni 2015 in Utrecht geopende kantoor was onderdeel van de Green Deal Circulair Inkopen en kreeg subsidie…

Artikelen

Circulair denken, circulair doen: dé nieuwe norm

Grondstoffen worden met de fors groeiende bevolking en hun comsumptie steeds schaarser. Hoe kunnen we dit oplossen? Het is duidelijk dat een andere economie noodzakelijk is: een circulaire economie. In 2017 is het Grondstoffenakkoord getekend. Ook NEN heeft zijn handtekening hieronder gezet en staat hier volledig ­achter. De bedoeling is dat Nederland in 2050 ‘circulair’…

Artikelen

Van manager tot inkoper: iedereen aan de slag met Maatschappelijk ­Verantwoord Inkopen

Hoe kan ik producten zo inkopen dat ze niet als afval op de vuilnisbelt verdwijnen, maar weer als grondstof kunnen worden gebruikt? Hoe kan ik een positieve bijdrage leveren aan de arbeids­omstandigheden waaronder onze grondstoffen worden geproduceerd? Hoe kan ik een bijdrage ­leveren aan energiereductie? Met de nieuwe internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen kan…

Nieuws van leden

Meedoen aan de pilot? ABN AMRO start marktverkenning voor circulaire vloerafwerkingen

ABN AMRO zoekt specialisten voor de ontwikkeling van circulaire vloerafwerkingen. In de pilot willen ze de totale productieketen van vloerafwerkingen in kaart brengen, zodat hierin circulaire keuzes gemaakt kunnen worden. De ambitie: de transitie naar een circulaire economie versnellen. Die van jou ook? Lees dan zeker verder!   Wat houdt de pilot voor circulaire vloerafwerking…

Artikelen

wAARDEvol samenwerken aan een Circulaire Economie

Van een lineaire economie naar een circulaire economie. Met dit doel voor ogen hebben meer dan dertig klanten van Van Gansewinkel, waaronder DSM, de Nederlandse Spoorwegen, Miele, Provincie Noord-Brabant, DAF, Akzo Nobel, Heijmans en Philips, zich verenigd in de Circulaire Coalitie.   Onder de werktitel wAARDEvol samenwerken aan een Circulaire Economie spraken deze bedrijven de…

Artikelen

Hoger op de circulaire inkoop-ladder met Circular Procurement for Value

Een van de sleutels om de transitie richting een circulaire economie aan te jagen ligt bij het inkoopproces. Inkopers stimuleren en creëren de vraag naar circulair geproduceerde goederen, en nemen daarom een belangrijke functie in bij het stimuleren van de circulaire economie. De grote vraag is echter: hoe?   Supply Value heeft onderzoek gedaan naar…

Nieuws van leden

Infrastructuurprojecten gemeenten bij uitstek kans voor circulaire economie

Van Gansewinkel Minerals, onderdeel van de Van Gansewinkel Groep, organiseerde een inspiratie-evenement, waar het circulaire concept met de werktitel ‘De Groene Gemeente’ is gepresenteerd aan de gemeenten Westervoort, Duiven, Zevenaar, Montferland en Doesburg. De kern van de propositie ligt in de inzet van grondstoffen die worden teruggewonnen uit afvalstromen van de gemeente zelf. Daarmee bespaart…

Artikelen

Het circulaire inkooptraject blootgelegd

Een van de sleutels om de transitie richting een circulaire economie aan te jagen ligt bij het inkoopproces. Inkopers stimuleren en creëren de vraag naar circulair geproduceerde goederen, en nemen daarom een belangrijke functie in bij het stimuleren van de circulaire economie. De grote vraag is echter: hoe?   Supply Value heeft onderzoek gedaan naar…

Artikelen

Circulaire ­economie in de praktijk van de ondernemer!

De circulaire economie gonst door het land. Overheden, bedrijven, universiteiten en maatschappelijke organisaties, iedereen heeft het over het concept dat 7,3 miljard euro aan economische kansen belooft voor ons land. Maar wat is nu de kern van dit bejubelde concept?   In onze beleving gaat de circulaire economie in essentie om waardebehoud, vanuit economisch én…

Artikelen

PRP (Pre Returnable Procurement) Transitietool duurzaam inkopen/aanbesteden

De keuze voor circulair inkopen/aanbesteden roept veel vragen op. Hoe weet je of een product of project circulair is? Waar vind je die producten? Aan welke criteria moet zo’n product of project dan voldoen, en hoe beoordeel je dat? Wat is circulair inkopen/aanbesteden, en hoe doe je dat? Hoe formuleer je een circulaire uitvraag? Hoe…

Artikelen

De verslaving van een circulaire inkoper

‘Telkens als ik in ons hoofdkantoor iemand het liftdisplay in de hal zie bedienen, onderdruk ik een kleine glimlach. Grote kans dat mijn collega geen flauw benul heeft waarom je tegenwoordig de verdieping buiten de liften intoetst, en niet erbinnen. Simpel: software in de liften zorgt voor de meest efficiënte route van vier liften langs…

Artikelen

Circulaire economie: grip op je materialen houden

Zelfs in crisistijden zien we een groei van de economie in landen als China, India en de rest van wat vroeger de ‘derde wereld’ heette. Maar hoe zorgen we voor genoeg grondstoffen, die deze opkomende landen nodig hebben? Meer mijnbouw en oliewinning is niet voldoende. Het antwoord is nu volop in ontwikkeling: grip op je materialen houden door…

Artikelen

‘Wees niet de Kodak van jouw branche’

Vrijdag 10 februari jl. startte het Masterclassprogramma van de Circulaire Coalitie. Annerieke Douma en Joke Dufourmont van Circle Economy verzorgden de Masterclass ‘Introductie in de Circulaire Economie’, die door ruim 25 deelnemers werd gevolgd. Tijdens de Masterclass stond een belangrijke mindshift centraal: Hoe maak je de omslag van een lineaire economie met businessbedreigingen naar een…

Artikelen

De Circular Economy Index: van mooie woorden naar realiteit

Circle Economy, Accenture, DuurzaamBedrijfsleven Media en MVO Nederland hebben de eerste Circular Economy Index gepubliceerd. Het rapport From rhetoric to reality – The Circular Economy Index of Dutch businesses geeft inzicht in waaróm en op welke manier vijftig grote Nederlandse bedrijven werken aan de circulaire economie. Bij 87 procent van deze bedrijven is circulair onderdeel van de strategie….

Artikelen

Inkopers sta op!

Een van de sleutels om de transitie richting een circulaire economie aan te jagen ligt bij het inkoopproces. Inkopers stimuleren en creëren de vraag naar circulair geproduceerde goederen, en nemen daarom een belangrijke functie in bij het stimuleren van de circulaire economie. De grote vraag is echter: hoe?   Supply Value heeft onderzoek gedaan naar…

Artikelen

Van duurzaam geproduceerd naar duurzaam georganiseerd

Duurzame producten kun je op hoofdlijnen veelal onderscheiden in twee groepen: de producten die op duurzame wijze geproduceerd zijn en producten die bij de klant bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen.   Zelden kom je producten tegen die beide eigenschappen in zich hebben en die dus naast duurzaam geproduceerd ook duurzaam georganiseerd zijn. Bijvoorbeeld een Cradle2Cradle-gecertificeerde bureaustoel. Als…

Artikelen

Mobiliteit vervuilt: dat moet anders kunnen…

Er is nauwelijks een bedrijf dat zo vaak in het nieuws is als de NS. Helaas zijn de headlines van die publicaties zelden positief: het gaat vooral over majeure systeemstoringen, gekissebis met ProRail, falende OV-chipkaarten, vertragingen, winteroverlast, blaadjes op de rails, eigenzinnige wissels, ontbrekende WC’s, zitplaatskansen, slecht geïnformeerde reizigers, smerige treinstellen, onheilspellende stations, ‘moordzuchtige’ toegangspoortjes,…

Artikelen

Hoe Accolade succesvol medewerkers betrekt in hun verandertraject

De directie van Woningcorporatie Accolade (Heerenveen) besloot in 2015 vol in te zetten op duurzaamheid, met als ambitie een volledig duurzaam opererende organisatie in 2040. Het bestuur wilde dit veranderproces niet top-down aan de medewerkers opleggen. Liever zagen ze dat de medewerkers zélf de route naar een duurzaam Accolade zouden uitstippelen. Dat gebeurde onder andere…

Nieuws van leden

NPSP levert duurzame straatnaamborden aan Harlingen

Gemeente Harlingen streeft er naar om 100 % duurzaam in te kopen en de straatnaamborden in de steegjes van het centrum van Harlingen waren aan vervangingen toe. Dit heeft de gemeente ertoe bewogen om ontwerpbureau Harlingseboys in combinatie met NPSP de opdracht te geven om deze te laten vervangen door de duurzamestraatnaamborden.   NPSP is…

Artikelen

Big Spenders opgelet

Hoe maakt u als inkoper grote slagen met duurzaamheid? Zorg ervoor dat u uw inkoop gaat richten op kwaliteit en meerwaarde. Groei door van ‘cost center’ naar ‘waardetoevoeger’. Deze trend is nu al zichtbaar bij de aanschaf van schone voertuigen, zonnepanelen en spaarlampen; Inkoop versterkt het bedrijfsprofiel en maakt tegelijktijdig de wereld een beetje mooier….

Artikelen

Waarom MVO belangrijker is dan ooit

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet meer weg te denken uit het moderne zakendoen. Waar het een aantal jaar geleden nog een thema was bij een beperkte groep bedrijven, is het nu een stevig onderdeel in programma’s van koepels als VNO-NCW en overheidsbeleid in onder meer Internationale MVO-convenanten en bij maatschappelijk verantwoord inkopen. Dat deze programma’s…

Artikelen

Terugblik op het praktijkseminar Circulariteit

TGTHR en Royal HaskoningDHV organiseerden op donderdag 9 maart een seminar over circulair ondernemen in de praktijk. Het doel van dit seminar, dat gehouden werd op het hoofdkantoor van RHDHV in Amersfoort, was om kennis te delen tussen de verschillende ondernemers en professionals in relatie tot circulariteit.   Gedurende de middag werden diverse interactieve workshops…

Nieuws van leden

Overheden maken omslag naar duurzame inkoop

De ruim 60 miljard euro aan goederen en diensten die nu jaarlijks door alle overheden in Nederland worden aangeschaft moeten veel duurzamer worden. Daarvoor hebben op donderdag 8 december vertegenwoordigers van allerlei overheidsorganisaties op uitnodiging van staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) hun handtekening gezet onder het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Hiermee verplichten zij zich met…

Nieuws van leden

Meer aandacht voor sociale prestaties gebouwen: Manifest Bouwen met Waarde(n)

Koplopers in de bouw laten zien dat een integrale aanpak in bouwprojecten van groot belang is voor de gebruiker en het milieu. Met het Manifest ‘Bouwen met Waarde(n)’ vragen zij aandacht voor het opnemen van sociale en maatschappelijke doelen in de bouwregelgeving. ROCKWOOL, Heijmans, OVG Real estate, Royal HaskoningDHV, VACpunt Wonen, De Groene Zaak, MVO Nederland, en…

Artikelen

25 redenen om aan de slag te gaan met MVO

Waarom MVO? Dat is een vraag die wij altijd stellen voordat bedrijven een begin maken met hun beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ieder bedrijf heeft zo zijn eigen redenen en positieve punten. Wij hebben de 25 meest gehoorde redenen waarom MVO belangrijk voor jou kan zijn, op een rijtje gezet.  …

Nieuws van leden

Samenwerking infrastructuurbeheerders in platform groene netten

Enexis, Gasunie, Alliander, Stedin, TenneT (energie), KPN (telecommunicatie & ICT) en ProRail (spoor) zijn van start gegaan met ‘Fair Infra’. Via het platform groene netten gaan deze zeven grote infrastructuurbeheerders samenwerken op het gebied van energie- en emissiebesparing, het inkopen van duurzame energie en circulair- en eerlijk materiaalgebruik voor aanleg, beheer en onderhoud van netten….

Magazine TGTHR

Wil jij de nieuwsbrief ontvangen?

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte van de laatste duurzame artikelen,
whitepapers, events en interessante blogs! Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Klik hier om je aan te melden
  • We willen allemaal duurzaam bezig zijn, maar óók blijven ondernemen. Daarom informeren wij je met zorgvuldig geselecteerde artikelen over duurzaam ondernemen. Hiermee willen wij je verbinden met ons netwerk én handvatten geven om een succes te maken van duurzaamheid binnen jouw organisatie.

  • Copyright 2018 | TGTHR, samen duurzaam ondernemen