Advies Afval: Duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen
Artikel

Advies Afval: Duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen

Door | 2 februari 2016

De huidige afvalwetgeving belemmert de totstandkoming van de biobased economy. Er zijn onnodige kosten voor ondernemers en te veel juridische onzekerheden waardoor afvalstromen onderbenut blijven.

 

Om een biobased economy – en een zero waste society – te bereiken beveelt de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (‘Commissie Corbey’) een actieplan aan met maatregelen die de wettelijke kaders verbeteren, publieke belangen als veiligheid en gezondheid borgen en het duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen in Nederland stimuleren. Dit advies ‘Afval: duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen’ is onlangs door de Commissie Corbey schriftelijk aangeboden aan de staatssecretaris van I&M.

 

Lees het artikel op de website van Biobased Economy

Download ‘Advies Afval – Duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen’ van Corbey