Column

Column hoofdredacteur

All inclusive

Door | 16 november 2016 | 1 reactie

Er zijn van die termen die direct spookbeelden oproepen zodra je ze hoort. All inclusive is er daar één van. Je krijgt er – zeker als je duurzaamheid ook maar een klein beetje serieus neemt – de ­bibbers van. Het roept het beeld op van ongelimiteerde groepsconsumptie in sfeerloze beton­kolossen aan wat eens mooi kustgebied was. Een polsbandjesparadijs waar voedsel in overvloed en op afroep beschikbaar is, geserveerd wordt door anonieme en vooral laagbetaalde kelners die tot een onbeduidend radertje in de vakantiemachine zijn verworden. Het is de moderne ontsnapping naar een tijdelijke geen-probleem-zone waar spilzucht synoniem voor luxe is. All inclusive is ondertussen precies het tegenovergestelde geworden van exclusief. En bovendien: onduurzaam in het kwadraat.

 

Toch kan all inclusive op een heel andere manier een aantrekkelijke metafoor zijn voor een duurzame manier van ondernemen. De kersverse directeur van MVO Nederland Maria van der Heijden schetste bij de jaarlijkse Ray Anderson-lezing op de Dag van de Duurzaamheid een eigen opvatting over inclusief ondernemen. Een opvatting die veel verder gaat dan het geven van gelijke kansen aan iedereen die op een afstand van de arbeidsmarkt staat. Een opvatting waarin inclusiviteit over de hele mens, het hele bedrijf, de hele samenleving en alle relaties daartussen gaat.

 

Als je er een beetje over nadenkt is inclusiviteit inderdaad een verleidelijk begrip dat vele dimensies van duurzaamheid raakt. Ik noem er een aantal, met illustraties er bij:

  • Rekening houden met het belang van toekomstige generaties. Unilever lijfde onlangs het bedrijf Seventh Generation in. Dit bedrijf ontleent zijn naam aan een besluitvormingsregel van de Iroquois-indianen die aanspoorde om de effecten van belangrijke besluiten op zeven generaties na de huidige mee te wegen. Op die manier werden de belangen van toekomstige generaties onderdeel van het nu. Het heden, inclusief de toekomst, dus.
  • De rol van identiteit in duurzaamheid. Klimaatverandering was volgens de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump een uitvinding van ‘de Chinezen’ om de Amerikaanse industrie minder concurrerend te maken. Nu geloof ik niet dat Trump een domme man is — ondanks dat de signalen soms sterk in die richting wijzen. Hij is een conservatieve Republikein die het belang van de Verenigde Staten wil dienen, maar voor wie klimaatverandering niet in het wereldbeeld past. Waarom? Omdat het volgens hem in de kern vrijheden beperkt. Als je je bedenkt wat ­belangrijke identiteiten zijn van iemand, dan kun je duurzaamheid daar op laten aansluiten. Het gaat dus over de hele persoon.
  • Het belang van het beprijzen van verborgen kosten. We weten dat de werkelijke kosten van veel van wat we consumeren hoger liggen dan de prijs die we er voor betalen. Anders gezegd: de kosten van zogeheten externaliteiten worden afgewenteld, vaak op anderen en uiteindelijk op ons allemaal. Met name sinds de klimaattop in Parijs is de discussie over het beprijzen van een van de die verborgen kosten, CO2, in een versnelling geraakt. Als we duurzaamheid willen bevorderen, dan moeten we dus prijzen inclusief alle verborgen kosten gaan rekenen.

 

Inclusief ondernemen biedt daarmee een mooi perspectief op het soort bedrijvigheid dat we nodig hebben – én hoe we dat kunnen bevorderen. Dat zou de eigenlijke moderne invulling van all inclusive moeten zijn. Collectiviteit en ongelimiteerde mogelijkheden staan ook hierin centraal, maar het is ­allesbehalve anoniem en sfeerloos. Het is ondernemen met betekenis. Wat een luxe zou dat bieden.

 

 

Lars Moratis, hoofdredacteur TGTHR