Artikel

Arnhemse startup maakt CO2-afvang uit rookgassen mogelijk

Door | 18 december 2015

De Arnhemse startup CATO Engineering heeft een kooldioxide (CO₂) terugwinninginstallatie ontwikkeld. Met deze installatie wordt voorkomen dat broeikasgassen in de atmosfeer terecht komen. In plaats daarvan worden deze gassen hergebruikt. Het project, dat zorgt voor een verduurzaming van de tuinbouw, wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken en het Productschap Tuinbouw. Het project wordt uitgevoerd in het kader van het programma ‘Kas als Energiebron’.

 

Binnen de kassenbouw wordt bij een aantal gewassen CO₂ in kassen gedoseerd, zodat planten sneller kunnen groeien en de opbrengsten worden verhoogd. CATO geeft nu de mogelijkheid om CO₂ uit rookgassen te verwijderen, en in de directe omgeving gasvormig te gebruiken. De eerste installatie werd geplaatst bij Vink Sion, een Fries tuinbouwbedrijf met een houtgestookte elektrische centrale. Hierbij worden houtsnippers omgezet in duurzame elektriciteit en warmte. De elektriciteit wordt als groene stroom verkocht en de warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van de kassen.

 

Vink Sion gebruikt CO₂-dosering om de kweek van paprika’s te bevorderen. Op dit moment wordt hiervoor vloeibare CO₂ gebruikt. Na de inbedrijfstelling van de nieuwe installatie wordt dit vervangen door zelfgeproduceerde CO₂, die wordt afgevangen en vervolgens wordt opgenomen door de paprika’s, waardoor het niet in de atmosfeer terecht komt. Bovendien wordt zo de energie bespaard die normaal nodig is voor het vloeibaar maken en tot hoge druk comprimeren van de CO₂.

Het is de bedoeling om de technologie na de eerste tests ook toe te passen bij andere tuinders.

 

Lees meer over CO₂ afvang voor tuinders op de website van CATO Engineering

Lees meer over het programma ‘Kas als energiebron’