Auteur archieven voor Erik Poldervaart

About Erik Poldervaart

Erik Poldervaart is organisatiekundige en adviseur op het gebied van maatschappelijke verslaggeving. Vanuit de Duurzaamheidsrapporteurs ondersteunt hij organisaties o.a. bij het transparanter en duurzamer maken van hun verslaggeving en bij het afleggen van verantwoording over niet-financiële resultaten.