Auteur archieven voor Gjalt de Jong

About Gjalt de Jong

Gjalt de Jong is directeur van het Centre for Sustainable Entrepreneurship (Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân). Zijn onderzoek, onderwijs en maatschappelijke bijdragen gaan over alle onderdelen van het duurzame bedrijfsmodel, inclusief strategie, allianties, overheidsbeleid en regionale ontwikkeling.