Auteur archieven voor Matthijs Timmers

About Matthijs Timmers

Matthijs Timmers is partner van de Duurzaamheidsrapporteurs en ondersteunt organisaties bij het maken van duurzaamheids- en geïntegreerde verslagen volgens de richtlijnen van het GRI en de Transparantiebenchmark. Daarnaast is hij als tekstschrijver en woordvoerder verbonden aan de Dutch Green Building Council (DGBC), een netwerkorganisatie op het gebied van duurzaam bouwen en beheerder en ontwikkelaar van het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL.