Auteur archieven voor Phyllis den Brok

About Phyllis den Brok

Phyllis den Brok is praktijkspecialist op het gebied van eten en drinken binnen wonen, welzijn, zorg en onderwijs. Zij is auteur van het recent verschenen boek ‘Meer eten minder zorg!’, waarin beschreven wordt hoe eten en drinken kan bijdragen aan een grotere mate van zelfstandigheid van kwetsbare mensen, een betere kwaliteit van leven en minder zorgkosten. Tevens ondersteunt zij gemeente en provincie in het actief samenwerken met burgers en bedrijfsleven in het gezamenlijk vaststellen en realiseren van beleid met brede maatschappelijke meerwaarde. Hiervoor geeft zij workshops, presentaties, stelt visies en werkwijzen voor ze op en begeleidt hen hierbij bij in de implementatie.