Auteur archieven voor drs. Wendy-Jane Quaijtaal

About drs. Wendy-Jane Quaijtaal

Ik ondersteun u bij uw organisatieontwikkeling met oog voor de belangen van alle stakeholders. Daarvoor ga ik uit van drie mogelijke kapstokken:
(1) STRATEGIE (Canvas, risicomanagement, stakeholdermanagement SWOT-, omgevings- en impactanalyse)
(2) MVO (ISO 26000, De MVO-Wijzer, MVO Prestatieladder, CO2 barometer, Zorg voor MVO, impactmetingen, community of practice)
(3) KWALITEIT (ISO, Prezo, HKZ, filosoferen aan de keukentafel, auditen)
Branches: met name zorg en welzijn, zakelijke dienstverlening en handelsondernemingen.