Certificeringen

Barometer Duurzaam Terreinbeheer

Door | 19 november 2015

De Barometer Duurzaam Terreinbeheer is een certificatiesysteem op vier niveaus voor een duurzamer beheer van groene en verharde terreinen. Het hoogste (gouden) niveau is gelijk aan Milieukeur.

 

Het belangrijkste doel van de Barometer is de emissie van onkruidbestrijdingsmiddelen (op basis van glyfosaat) naar oppervlaktewater zo veel mogelijk terug te dringen en te voorkomen. Het certificatieschema werd ontwikkeld door SMK in samenwerking met en door financiële ondersteuning van provincies, waterschappen en Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland).

 

Gewijzigde wetgeving

De overheid heeft op 30 maart 2016 het besluit gepubliceerd tot het niet toestaan van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Er zijn daarnaast uitzonderingssituaties geformuleerd waarin gewasbeschermingsmiddelen voor de bestrijding van onkruid mogen worden toegepast op verhardingen, alsook voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden op overige terreinen buiten de landbouw (groene terreinen). Deze uitzonderingen zijn vastgelegd in de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Een verbod op het gebruik op overige terreinen – zoals sportvelden – treedt volgens het besluit in werking op 1 november 2017. Deze verboden gelden niet voor particulier gebruik.

 

Aanscherping Barometer per 31 maart 2016

Naar aanleiding van deze wetswijziging heeft SMK besloten wijzigingen door te voeren in de opbouw van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer:

  • Niveaus Toepassing Glyfosaat en Brons vervallen
  • Niveau Zilver wordt aangevuld
  • Niveau Goud blijft ongewijzigd

De aangepaste Barometer Duurzaam Terreinbeheer gaat met terugwerkende kracht in op 31 maart 2016. Wat er inhoudelijk is gewijzigd lees je in dit artikel op de website van SMK.

 

Meer informatie over de Barometer Duurzaam Terreinbeheer