Certificeringen

Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren 2.0

Door | 19 november 2015

De Barometer is bij uitstek een leerinstrument waarmee bedrijven uit de bakkerij- en zoetwarenindustrie hun duurzaamheidsniveau in beeld kunnen brengen. Ook het behalen van het Barometer-certificaat is mogelijk op de niveaus brons, zilver of goud. Het gouden niveau geeft ook recht om het Milieukeur-logo te communiceren. Bij Barometer 2.0 is aangesloten op de inhoudelijke opbouw van ISO 26000, de internationaal gedragen standaard voor MVO.

 

MVO wordt vaak als complexe materie gezien. Daarom biedt de Barometer maatwerk voor de industriële bakkerij en zoetwarenbranche. De waarde van de Barometer wordt versterkt door verwijzing naar informatie die via de internetportal van VBZ voor haar leden beschikbaar is. Gebaseerd op deze Barometer is een eenvoudige rekentool ontwikkeld waarmee snel inzichtelijk wordt waar een bedrijf op MVO-gebied staat. Met deze tool kan een bedrijf eenvoudig aan de slag met MVO.

 

Duurzaamheidsthema’s bakkerij- en zoetwarenindustrie

De Barometer definieert het duurzaamheidsniveau van productieprocessen en het niveau van maatschappelijk verantwoord ondernemen van bedrijven aan de hand van de volgende thema’s:

● Bestuur – organisatie (MVO-missie)
● Mensenrechten (kinder- en dwangarbeid, loon, vakbond, discriminatie)
● Arbeidspraktijk (onder meer veiligheid, opleiding, personeel met afstand tot de arbeidsmarkt)
● Milieu (grondstoffen, besparing energie, water en afval, klimaat en energie, afval en emissies)
● Eerlijk zakendoen (corruptie, belastingontwijking)
● Consumentenonderwerpen (voedselveiligheid, voedingswaarde, GMO)
● Maatschappelijke betrokkenheid (investering in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen – MBO)
● Implementatie van de duurzaamheidsthema’s (plannen, uitvoeren, evalueren, bijstellen)

 

Certificeren

De Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren maakt het mogelijk op basis van vastgestelde criteria te controleren of een bedrijf duurzamer onderneemt. SMK heeft een licentieovereenkomst met een onafhankelijke certificatie-instelling die de certificatie uitvoert. Deze werkt volgens de Europese richtlijnen van EN 45011 voor product- en procescertificatie. Op verzoek kan de certificatie-instelling een offerte uitbrengen voor de certificatie van een bedrijf of een keten van bedrijven.

 

Meer informatie over de Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren 2.0