Certificeringen

Barometer Duurzame Slager

Door | 19 november 2015

Met de Barometer Duurzame Slager toont een slagerij aan dat deze een duurzamere bedrijfsvoering heeft en duurzamer vlees inkoopt. Het certificatieschema kwam tot stand op initiatief van en in samenwerking met Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS).

 

Het certificatieschema Barometer Duurzame Slager richt zich op de inkoop van duurzame producten en een duurzame bedrijfsvoering en bestaat uit verplichte basiseisen en keuzemaatregelen. Een slagerij kan uit meerdere opties zelf de keuzemaatregelen selecteren waarbij een minimum aantal punten behaald dient te worden. Afhankelijk van het inkooppercentage duurzaam vlees en het aantal punten dat wordt behaald op de bedrijfsvoering, wordt de slagerij gecertificeerd op het bronzen, zilveren of gouden niveau van de Barometer. Het gouden niveau is gelijk aan Milieukeur.

 

Bij duurzame inkoop gaat het om vlees dat voldoet aan criteria van dierenwelzijn en dierengezondheid (Milieukeur, Eko en daarmee ook het beter leven kenmerk met drie sterren van de Dierenbescherming en scharrelvlees). Duurzame bedrijfsvoering betreft bijvoorbeeld het energiebeheer van licht en koeling, het scheiden en verwerken van afval, zorgvuldig onderhoud en schoonmaak van koel- en vriescellen en koelmeubelen, inkoop van groene stroom, gebruik van milieuvriendelijke reinigingsmiddelen en goed werkgeverschap.

 

Meer informatie over de Barometer Duurzame Slager