Bedrijfsleven kan nog veel besparen op afvalkosten
Artikel

Eerste conclusies Nationale Afvaltest bekend

Bedrijfsleven kan nog veel besparen op afvalkosten

Door | 18 januari 2016 | 1 reactie

Bijna twee op de drie bedrijven in Nederland en België kan nog veel besparen op de afvalkosten op de werkvloer. Dit blijkt uit de eerste resultaten van de Nationale Afvaltest die Van Gansewinkel heeft gelanceerd, en inmiddels door ruim 4.000 participanten is ingevuld. Het online onderzoek toont als voornaamste oorzaak dat de deelnemers onvoldoende kennis in huis hebben over hergebruik van grondstoffen, wet- en regelgeving rondom afval en de recycling van afvalstromen.

 

De Afvaltest is een online campagne bedoeld om de bewustwording rondom afvalscheiding op de werkplek te vergroten en om samen met het bedrijfsleven meer grondstoffen uit het afval te halen. ‘Met de Nationale Afvaltest zijn ondernemers in staat om de afvalinzameling op de eigen werkvloer onder de loep te nemen’, aldus Dennis Leeuwerik, directeur Sales & Marketing bij Van Gansewinkel. ‘In bijna drie maanden tijd is de online Afvaltest al door ruim 4.000 unieke deelnemers ingevuld. Een mooi aantal wat aantoont dat afvalscheiding binnen bedrijven in zowel Nederland als België leeft!’

 

Weinig kennis over afval

De Nationale Afvaltest bestaat uit een tiental multiplechoicevragen die de kennis op het gebied van afvalwetgeving, recycling en afval in het algemeen onderzoeken. De overige vragen richten zich op het inzamelgedrag binnen het bedrijf. ‘Met dit onderzoek leggen we de vinger op de zere plek en zien we dat er in het bedrijfsleven nog veel te besparen valt op de afvalscheiding’, vervolgt Leeuwerik. ‘Het onderzoek laat zien dat slechts 18% van de deelnemers voldoende weet over afvalscheiding en hiernaar handelt. De overige bedrijven zijn nog onvoldoende bekend met de waarde van grondstoffen, de impact van afval op het milieu en de consequenties van wet- en regelgeving rondom afval. De Afvaltest laat zien dat 63% nog te weinig doet aan afvalscheiding en 67% onvoldoende weet over de voordelen van afvalscheiding in het algemeen.’

 

Bewustwording en ambitie

Van Gansewinkel wil met de Nationale Afvaltest voor het bedrijfsleven meer grondstoffen uit het afval halen, de bewustwording van afvalscheiding op de werkplek vergroten en aantonen dat afvalscheiding resulteert in een besparing op afvalkosten. ‘Afvalscheiding start met bewustwording, ook op de werkvloer. Door op de werkvloer het afval aan de bron te scheiden zijn we in staat hieruit – tegen lagere kosten – meer grondstoffen te halen. Op deze manier leveren we een actieve bijdrage aan het oplossen van de grondstoffenschaarste en wordt meer afval omgezet in de grondstof van morgen’, aldus Leeuwerik.

 

Van Gansewinkel heeft de ambitie om in samenwerking met huishoudens en het bedrijfsleven in Nederland en België het afval uiteindelijk 100% te kunnen recyclen. In 2014 is al ruim 64% van het ingezamelde afval door Van Gansewinkel tot nieuwe grondstof verwerkt, waarmee de uitstoot van 1.19 miljoen ton CO₂ is bespaard. Voor 2020 wil de afvalverwerker dit percentage verhogen tot minimaal 75%. De Nationale Afvaltest is voor Van Gansewinkel de eerste in een reeks bewustwordingscampagnes.


Ontdek hoeveel je weet over afval scheiden, en hoe actief je afval scheidt. Doe de Nationale Afvaltest en ontvang het Waardevol boekje, een boekje dat je op een andere manier naar afval laat kijken.

 

Doe de Nationale Afvaltest