Magazine

Duurzaam ondernemen draait om hoofd en hart

Verbeter de wereld, begin bij je stakeholders

Door | 18 april 2017

‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen is aan de winnende hand.’ De conclusie van het MVO Trendrapport 2017 geeft de burger moed. In verschillende industrieën ligt de weg naar circulair ondernemen open. Maar dat is dan wél een weg met grote, complexe uitdagingen. Die uitdagingen kunnen we alleen aan als we integraal met stakeholders optrekken. Alles is met elkaar verbonden en alleen integrale oplossingen leiden tot duurzame resultaten. Dat klinkt ingewikkeld, maar vraagt vooral een stukje menselijkheid.

 

‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen is zo langzamerhand volwassen geworden. In alle branches en sectoren wordt gestreefd naar klimaatneutraal, circulair en inclusief ondernemen. De ene sector boekt wat sneller vooruitgang dan de andere, maar er zijn nog maar weinig serieuze ondernemers die nooit van duurzaamheid gehoord hebben’, aldus het MVO Trendrapport 2017.

 

De seinen staan dus op groen. Duurzaamheid verandert langzaam van trend naar nieuwe realiteit. Sustainability is here to stay. Maar die traditie naar duurzaam ondernemerschap verloopt wel met wisselend succes. Er zijn nog maar weinig organisaties die duurzaam ondernemen als rode draad nemen voor alle besluitvorming. Bij veel bedrijven blijft het business as usual, gelardeerd met een duurzaamheidsparagraaf in het jaarrapport. Hoe kunnen we die transitie versnellen?

 

Alles is verbonden

Het Brundtland-rapport ‘Our common future’ definieert duurzame ontwikkeling als: ‘Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ­ability of future generations to meet their own needs.’ Duurzaamheid gaat dus over het creëren van het soort wereld die we willen voor onszelf, voor onze omgeving en voor toekomstige generaties. Het gaat over de kwaliteit van leven en werken. Dat is nooit een individueel traject want er is altijd een relatie met de omgeving. Zonder leveranciers geen productie, zonder klanten geen bestaansrecht, zonder overheid geen spelregels. Alles is verbonden met elkaar en alleen integrale keuzes leiden tot duurzame veranderingen. Duurzaam ondernemen vraagt dan ook om oog voor alle belanghebbenden, zowel binnen als buiten het bedrijf. Vaak dat wordt vertaald met stakeholdermanagement, maar dat is veel te beperkt.

 

 

‘Your organisation is a complex ecosystem of multiple, interdependent parts both inside and outside its formal boundaries, and your stakeholders are its most important elements.’

– Stephen Covey

 

Passie

Duurzaamheid begint bij passie, bij de intrinsieke ambitie om de wereld een stukje mooier te maken. Dat doe je niet door stakeholders te ‘managen’, maar juist door met ze samen te werken. Door open en eerlijk te communiceren, met oprechte aandacht en empathie, creëer je een omgeving waarin stakeholders zich gezien en gewaardeerd voelen. Dát is de basis voor betrokken stakeholders die actief meedenken en draagvlak bieden. ­Cruciaal, want zonder draagvlak geen duurzame transitie.

 

Menselijke waarden

De omgang met stakeholders vraagt dus niet zozeer om strakke rapportages en formele communiqués, het gaat veel meer om menselijke waarden. Makkelijker gezegd dan gedaan,

Lees dit artikel gratis

Verduurzamen doe je niet alleen, dat doe je samen! Registreren is gratis en verplicht je tot niets, maar kan jou wel verder helpen met duurzaam ondernemen! Zo kan je al onze artikelen lezen op de website, je netwerk vergroten of je eigen nieuws en columns publiceren op TGTHR.

Registreer je ook (helemaal gratis) voor TGTHR en lees het complete artikel. Ben je al geregistreerd? Dan kun je hieronder inloggen.