Column

Bewust Zijn en Duurzaamheid

Door | 10 januari 2018

In de transitie naar een duurzamere wereld is het essentieel dat we beginnen vanuit bewustzijn. Vele bedrijven pakken de issues van de Sustainable Development Goals van de United Nations op en integreren deze in hun strategie en operatie. Hoewel veel mensen geneigd zijn om direct in de actie te springen om onze problemen op te lossen, is diepgaande reflectie, bezinning en een nieuw bewustzijn een fundamentele eerste stap.

 

 

The Consciousness Frame

In het oktobernummer van de Harvard Business Review geeft John Elkington in zijn artikel ‘The 6 Ways Business Leaders Talk About Sustainability’ (2017) weer hoe top managers denken en praten over duurzaamheid. Hij onderscheidt daarin zes verschillende perspectieven: (1) The Resource Frame; (2) The Time Frame; (3) The Value Frame; (4) The Design Frame; (5) The Abundance Frame; en (6) The Moral Frame. Hoewel al deze perspectieven een bepaald aspect van de werkelijkheid vormen en daarmee relevant zijn, wordt hiermee de essentie onvoldoende geraakt. Deze zes perspectieven geven niet voldoende richting, handelingsperspectief of zijn te normatief.

Ik zou een zevende perspectief willen voorstellen: (7) The Consciousness Frame. Dit perspectief is niet bedoeld als vervanger van de andere zes, maar het is een onderliggend, meer fundamenteel perspectief van waaruit we kunnen handelen. The Consciousness Frame gaat over een ander niveau van bewustzijn. Het gaat erom een diepere verbinding met onszelf, met elkaar en met de aarde te creëren. Wanneer ons bewustzijn – bewust zijn – stijgt, vergroot zich de congruentie in onszelf. We staan dan veel meer open voor ons ware zelf, voor de ander en we beleven de aarde weer als onze natuurlijke habitat.

Vanuit een dieper bewust zijn, kunnen we elkaar gemakkelijker vinden en met meer passie en verantwoording omgaan met de vraagstukken die ons bezig houden. Albert Einstein wees ons al een beetje de weg met zijn quote: “No problem can be solved from the same level of consciousness that created it.” Dat wil zeggen dat we alvorens aan de slag te gaan misschien eerst wel eens dieper naar onszelf mogen kijken. Bewust zijn is de essentie van de omslag die nodig is om de uitdagingen waarvoor we staan met bevlogenheid en doorzettingsvermogen aan te gaan.

 

 

“No problem can be solved from the same level of consciousness that created it.”

 

Een diepere verbinding met onszelf

Bewustwording van wie we zijn, gaat erom onszelf op een dieper niveau te verbinden met onze wortels, met onze waarden, met ons hogere zelf. Het is een diepere verbinding tussen de rechter en linker hersenhelft, waardoor er weer meer plaats is voor rust en ontspanning, voor verbeelding,  verwondering, voor echte concentratie, voor een dieper gevoel van verantwoordelijkheid. Het betekent ook dat onze passie weer gaat stromen en onze dromen er weer mogen zijn. Wanneer ons diepste zijn in overeenstemming is met ons denken, met ons doen en met onze communicatie, dan ervaren we een zeldzame congruentie in onszelf. Dit noemen we ook wel flow. Het leven valt ons toe en schijnbaar moeiteloos halen we onze doelen.

 

Een diepere verbinding met elkaar

Het is ironisch dat we op ons werk onze collega’s zelden echt goed kennen. Vaak is het zelfs zo dat we elkaar pas goed leren kennen wanneer er conflicten ontstaan en dan blijkt het in onze ogen afwijkende gedrag van een collega vanuit zijn/haar persoonlijke achtergrond ineens volledig begrijpelijk te zijn. Zeker in een duurzame context is het van groot belang dat we de tijd nemen om elkaar ten diepste te leren kennen. Wanneer we echt met elkaar gaan samenwerken en nadrukkelijk geïnteresseerd zijn in de ander, ontstaat meestal een diep begrip en respect voor elkaar (matching) . Wanneer we dan bovendien in hetzelfde ritme kunnen bewegen, of elkaars ritme leren kennen, of we nu lopen, praten, werken etc., dan biedt ook ons temperament voldoende overeenkomsten voor een goede samenwerking (pacing).

Een interessant gevolg van een goede matching en pacing is dat we elkaar zo goed kennen dat we elkaar het leiderschap gunnen en dus geven afhankelijk van de situatie die zich voordoet. Sterker nog, duurzaam leiderschap baseert zich altijd op een goede matching en pacing. Leiderschap kan alleen gegeven worden, macht wordt “gegrepen”.

 

Een diepere verbinding met de aarde

Een diepere verbinding met de aarde, de natuur en de dieren betekent dat we weer ten volle beseffen dat alles wat we nodig hebben direct of indirect voortkomt uit de natuur. De natuur kenmerkt zich door een overvloed en harmonie die ons geboorterecht is, hoewel we vaak het tegendeel ervaren. Het organiserend vermogen van de natuur is briljant in haar simpelheid en leidt tot rijke en duurzame ecosystemen met een hoge mate van biodiversiteit. Biomimicry is bijvoorbeeld een succesvolle benadering binnen de duurzaamheid geworden waarin ontwerpers en organisatiedeskundigen zich laten inspireren door natuurlijke vormen, ontwerpen en organisatieprincipes.

Ons gedrag ten opzichte van onze natuurlijke leefomgeving is in veel gevallen strijdig met de natuurwetten, zoals vele boeren en tuinders weten. Het wordt hoog tijd dat wij ons gedrag fundamenteel bijstellen vanuit een diep respect voor de aarde, maar ook vanuit een diep respect voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen. Laten we hen behandelen zoals we zelf door hen behandeld hadden willen worden als de rollen waren omgedraaid. Dan handelen we vanuit bewustzijn.

 

Ons voelen, ons denken, en ons doen

De weg naar bewustzijn kent dus een aspect zelf, een aspect de ander en een aspect de aarde. Er zijn vele manieren om alleen of samen de weg naar bewustzijn te bewandelen. Velen vinden het in de natuur, in muziek, in kunst, in literatuur, in yoga, in meditatie, in mindfulness, maar het is een zeer persoonlijk proces waarbij de gebeurtenissen in ons leven ook vaak als een trigger fungeren.

Wanneer we op deze wijze dieper bij onszelf, elkaar en de aarde komen en zal ons voelen, ons denken en ons doen zich vrijwel onmiddellijk en volledig aanpassen aan ons nieuwe niveau van bewustzijn. We zullen dan ervaren dat de juiste mensen en support op ons pad komen om ons te helpen om een verantwoord duurzaam en inclusief leven te leiden.