‘Bijdrage vervoer aan klimaatverandering totaal onderschat’
Artikel

Klimaatakkoord Parijs onhaalbaar zonder rigoureus mobiliteitsbeleid

‘Bijdrage vervoer aan klimaatverandering totaal onderschat’

Door | 27 februari 2017

De CO₂-uitstoot van al het Nederlandse vervoer is maar liefst twee keer zo hoog als tot nu toe wordt aangenomen. Daarmee veroorzaakt vervoer ruim een kwart van de totale Nederlandse uitstoot, veel meer dan waar beleidsmakers van uitgaan. Het verschil komt grotendeels door de lucht- en scheepvaart. Dit blijkt uit een onderzoek van CE Delft, in opdracht van Natuur & Milieu, Greenpeace en Milieudefensie. De organisaties roepen de politiek op om van stevig vervoersbeleid een prioriteit te maken tijdens de formatie.

 

Het rapport brengt voor het eerst de daadwerkelijke CO₂-uitstoot van de volledige Nederlandse mobiliteitssector in beeld. Tot nu toe worden lucht- en scheepvaart daarin niet meegenomen. Deze sectoren zijn ook niet meegenomen in klimaatafspraken zoals het Parijsverdrag. Er wordt nauwelijks op gestuurd om hun uitstoot omlaag te brengen. Dat terwijl ze bijna een tiende van de totale Nederlandse CO₂-uitstoot blijken te veroorzaken.

 

Uitstoot vervoer groeit

Uit de studie blijkt dat de CO₂-uitstoot van de gehele vervoerssector niet af- maar juist toe zal nemen, tenzij er aanvullend beleid komt. In andere sectoren, zoals energieproductie en de gebouwde omgeving, is wel een dalende trend ingezet. Het aandeel van de vervoerssector wordt zowel in absolute als relatieve zin steeds groter en zal in 2050 groeien tot bijna de helft van de totale Nederlandse CO₂-uitstoot.

 

 

Er is op korte termijn een stevig pakket aanvullende maatregelen nodig, anders raken de Nederlandse klimaatdoelstellingen volledig buiten bereik

 

Gebrek aan urgentie

Het bestaande vervoersbeleid is volstrekt ontoereikend om de uitstoot in deze sector omlaag te brengen. ‘Het kabinet heeft zich te lang rijk gerekend door gebruik te maken van onvolledige cijfers’, aldus de milieuorganisaties. ‘Er is op korte termijn een stevig pakket aanvullende maatregelen nodig. Anders raken de Nederlandse klimaatdoelstellingen volledig buiten bereik.’ Op de Klimaattop in Parijs heeft Nederland zich gecommitteerd aan ambitieuze klimaatdoelstellingen, om ontwrichtende klimaatverandering te voorkomen.

 

Mobiliteitsvisie 2030

Nederland moet in hoog tempo zuiniger, anders en minder kilometers gaan maken om de CO₂-uitstoot terug te brengen naar een houdbaar niveau. De milieuorganisaties schetsen hoe Nederland er in 2030 uit komt te zien als er nu wordt ingegrepen. Lucht- en scheepvaart worden duurder, waardoor er minder wordt gevlogen en vervoerd per schip. De meeste auto’s rijden 100% elektrisch. Korte afstanden legt de Nederlander vooral op de (elektrische) fiets af.

 

De organisaties roepen de politiek op om tijdens de aankomende formatie de noodzakelijke maatregelen te nemen. Een kilometerheffing, vliegtax en verlaging van de maximumsnelheid kunnen op korte termijn worden ingevoerd en zorgen direct voor minder CO₂-uitstoot. Verdere maatregelen zijn nodig voor de lange termijn. Zoals een besluit om na 2025 alleen nog maar de verkoop van 100% emissievrije nieuwe auto’s toe te staan, het instellen van efficiency-normen voor langeafstandsvervoer en het investeren in een verbeterde fiets- en ov-infrastructuur.

 

Download het rapport ‘Klimaatbeleid voor mobiliteit op de kaart’ van CE Delft

Download de ‘Mobiliteitsvisie 2030’ van Natuur & Milieu, Milieudefensie en Greenpeace