BREEAM-NL Nieuwbouw & Renovatie en WELL de verschillen en overeenkomsten
Whitepapers

Hoe verhouden BREEAM-NL Nieuwbouw & Renovatie en WELL zich tot elkaar?

Door | 2 januari 2017

BREEAM-NL wordt sinds 2010 gebruikt om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen te beoordelen. Afgelopen jaar werd ook de WELL Building Standard in Nederland geïntroduceerd. Maar hoe verhouden deze twee keurmerken zich tot elkaar? Dutch Green Building Council zocht het uit en publiceerde de uitkomsten in de whitepaper ‘BREEAM-NL Nieuwbouw & Renovatie en WELL: de verschillen en overeenkomsten’.

 
Auteur en projectmanager Edwin van Noort van DGBC vertelt over de aanleiding voor de publicatie: ‘Dutch Green Building Council kreeg de afgelopen maanden veel vragen over WELL in relatie tot BREEAM-NL. Logisch, het zijn beide keurmerken voor de gebouwde omgeving. En WELL is nieuw, dus de kennis in de markt is zich nog aan het ontwikkelen. Voor ons genoeg reden om de verschillen en overeenkomsten uiteen te zetten.’

 

Wat is WELL?

WELL is een internationale standaard die gericht is op gezondheid en welzijn van mensen in de gebouwde omgeving. WELL heeft zeven categorieën waarop beoordeeld wordt: water, lucht, licht, voeding, fitness, welzijn en comfort. Deze standaard wordt voornamelijk in de Verenigde Staten gebruikt, maar krijgt ook in Europa steeds meer aandacht. Verschillende partijen omarmen deze nieuwe methodiek en werken eraan om certificering van gezonde gebouwen ook in dit deel van de wereld mogelijk te maken. Wereldwijd zijn 13 projecten met de WELL Building Standard gecertificeerd, waarvan 12 in Amerika en één in Europa (Londen). In Nederland heeft nog geen gebouw een WELL certificaat. Wel zijn vier gebouwen geregistreerd voor een certificering.

 

Wat is BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie?

BREEAM-NL is het duurzaamheidskeurmerk om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. BREEAM-NL is afgeleid van het internationale BREEAM en wordt beheerd en ontwikkeld door de Dutch Green Building Council. BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie kent negen verschillende categorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Sinds de introductie in 2010 zijn bijna 450 certificaten uitgereikt voor nieuwbouwprojecten of grootschalige renovaties.

 

Conclusies

Uit de publicatie blijkt onder andere dat zo’n 30% van de onderwerpen uit WELL vergelijkbaar zijn met die van het BREEAM-NL keurmerk Nieuwbouw en Renovatie. De overlap zit met name in de categorie ‘Gezondheid’ van BREEAM-NL. WELL kijkt echter verder naar onderwerpen die niet direct aan het gebouw zijn gerelateerd, bijvoorbeeld gezonde arbeidsomstandigheden. Duurzaamheidsonderwerpen zoals CO₂-uitstoot, afval of ecologie worden niet in WELL behandeld, maar komen wel weer terug in BREEAM-NL. Van Noort: ‘We kunnen stellen dat WELL een gezondheidskeurmerk is en BREEAM-NL een duurzaamheidskeurmerk met gezondheidscriteria.’

 

Versterkende werking

De twee keurmerken zouden elkaar goed kunnen versterken, concludeert Van Noort. ‘De optimale situatie is als opdrachtgevers zowel een duurzaamheidscertificering zoals BREEAM-NL en een gezondheidscertificering als WELL ambiëren. Dan wordt zowel de gezondheid van mensen binnen als buiten het gebouw optimaal gestimuleerd. Daarmee is het een gezamenlijke opgave voor zowel de gebouweigenaar als de afdeling HR.’

 

Meer onderzoek voor bestaande bouw

De vergelijking tussen BREEAM-NL en WELL richt zich in eerste instantie op het BREEAM-NL keurmerk voor nieuwbouw en grootschalige renovatie. Dit omdat WELL voornamelijk wordt gebruikt voor nieuwe gebouwen. ‘Maar een vergelijking voor de bestaande bouw is zeker ook interessant’, stelt Van Noort. ‘Daarom starten we voor het BREEAM-NL In-Use keurmerk versus WELL ook een vergelijkingsonderzoek.’

 

Download de whitepaper ‘BREEAM-NL Nieuwbouw & Renovatie en WELL: de verschillen en overeenkomsten’

Lees meer over BREEAM-NL in de kennisbank

Lees meer over WELL