Keurmerken / labels

Business Social Compliance Initiative (BSCI)

Door | 18 november 2015

Het Business Social Compliance Initiative zet zich wereldwijd in voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de productieketen van haar leden. De contactgroep BSCI Nederland komt twee keer per jaar samen om verschillende onderwerpen te bespreken betreffende de sociale aspecten van een duurzame toeleveringsketen.

 

Daarnaast werkt het als medium om de dialoog met de verschillende Nederlandse stakeholders te onderhouden, waaronder NGO’s, vakbonden, consumentenorganisaties, overheden en verschillende media.

De contactgroep Nederland telt momenteel ruim 300 deelnemers, bestaande uit zowel multinationals als MKB-bedrijven, uit uiteenlopende bedrijfstakken. Bedrijven die aangesloten zijn bij de BSCI implementeren de BSCI Code of Conduct in hun keten. De Code of Conduct is gebaseerd op de volgende internationaal aanvaarde richtlijnen:

 

– Conventies van de International Labor Organization (ILO)
– VN-Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties
– VN-Verklaring van de Rechten van het Kind
– Het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen (CEDAW)
– VN-Global Compact
– OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen

 

Bezoek de website van de contactgroep BSCI Nederland

Bekijk de video met een overzicht van wat dit initiatief aanbiedt aan bedrijven