CEO Survey 2017
Onderzoeken, Rapporten

Nederlandse CEO is optimistisch over economie, maar bezorgd over maatschappij

CEO Survey 2017

Door | 23 januari 2017

Nederlandse CEO’s hebben ten opzichte van hun buitenlandse collega’s veel meer vertrouwen in de economie, de werkgelegenheid en hun eigen omzetgroei. Tegelijkertijd maken ze zich meer zorgen over (cyber)veiligheid en sociale instabiliteit. Dat blijkt uit de jaarlijkse CEO Survey van PwC onder bijna 1400 bestuursvoorzitters uit 79 landen.

 

‘Het optimisme van Nederlandse CEO’s weerspiegelt de relatief sterke staat van de Nederlandse economie’, zegt bestuursvoorzitter Peter van Mierlo van PwC. ‘Tegelijkertijd zijn ze beducht voor de toenemende maatschappelijke weerstand tegen globalisering en de voortschrijdende techniek.’

 

Uit de CEO Survey blijkt dat Nederlandse CEO’s positiever zijn over de effecten van globalisering dan hun buitenlandse collega’s. Driekwart (60% mondiaal) is van mening dat globalisering bijdraagt aan het gemak waarmee goederen, kapitaal, mensen en informatie zich over de wereld verplaatsen. Peter van Mierlo: ‘Nederland is daar als zeer open economie sterk afhankelijk van. We danken er een groot deel van onze groei aan. En die groei is nodig om grote maatschappelijke problemen op te lossen, zoals het opvangen van de maatschappelijke en economische gevolgen van vergrijzing, het verbeteren van onze milieuprestaties en het creëren van een meer inclusieve samenleving.’

 

Groei is nodig voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, aldus Van Mierlo. ‘We zien tegelijkertijd ook weerstand tegen globalisering en voortschrijdende techniek. Als we draagvlak hiervoor willen behouden, zullen we gezamenlijk als CEO’s meer oog moeten hebben voor de schaduwzijde ervan en er slimme oplossingen tegenover moeten zetten.’

 

Volgens Nederlandse CEO’s kan het bedrijfsleven een grotere rol spelen in het herstel van vertrouwen in de samenleving, door het versterken van bedrijfscultuur die gericht is op een bredere groep stakeholders (32%), meer transparantie over het doen en laten van bedrijven (26%), investeren in (een duurzame) economie (21%), zorgen voor meer banen (18%) en topinkomens verlagen (3%).

 

Lees verder bij PWC

Lees de wereldwijde uitkomsten van de CEO Survey 2017