Circulair organiseren afval van waarde
Artikel

Denktank werkt idee van circulaire businessmodellen verder uit

Circulair organiseren: Afval van waarde

Door | 14 maart 2016 | Bron: D-tool.nl

Het valt op dat de scope van het gehanteerde circulaire economie-concept zich vaak beperkt tot hergebruik van grondstoffen, al dan niet in de vorm van afval. Maar hoe je een circulair businessmodel daadwerkelijk moet organiseren en wat daar mee verwante verdienmodellen zijn, blijft lastig te traceren.

Het concept ‘circulaire economie’ blijft lastig; misschien is het daarom beter om te spreken van een idee, een notie, een ambitie. Wie voorbij de euforie van gelovigen gaat, komt al vrij snel terecht bij lastige en complexe vragen. Conceptuele vragen ook, over de theoretische onderbouwing, de historische wortels en de scope. Want wat zijn nu de echte bouwstenen voor zo’n economie en hoe laat zich dat op termijn ook macro-economisch vertalen? Het is een goede zaak zuiniger en langer met grondstoffen te willen doen, maar wat zegt dat dan op termijn over de ontwikkeling van een economie? Prof. Jan Jonker heeft een kleine denktank opgericht om het idee van circulaire businessmodellen wat verder uit te werken. Meer hierover lees je in zijn blog op D-tool.nl.

 

Lees de blog ‘Circulair organiseren: Afval van Waarde’ op D-tool.nl