circulaire economie brengt nieuw perspectief diervoederindustrie
Artikel

Circulaire economie brengt nieuw perspectief diervoederindustrie

Door | 19 januari 2016

De ontwikkeling naar een circulaire economie brengt nieuwe perspectieven voor de diervoederindustrie. Het gaat om onder meer nieuwe kennis, grondstoffen, netwerken en verbindingen met (lokale) gemeenschappen en ook om extra budget voor onderzoek en innovatie. De komende periode zal Nevedi met haar leden de kansen en bijbehorende strategische partners in beeld brengen, zo maakte Henk Flipsen, directeur van Nevedi, bekend in Geertruidenberg.

 

De branchevereniging van de diervoederindustrie organiseerde daar haar jaarlijkse congres, met dit keer als thema ‘Circulaire economie: wat levert het op?’. Nevedi legt het begrip uit als ‘maximaal hergebruik van eindige stoffen, minimale afhankelijkheid van niet-hernieuwbare grond- en hulpstoffen en een bodem in balans die tot in lengte van jaren in staat is om de wereld te voeden’. Samen met leveranciers (van grondstoffen) en afnemers (van voeders) moeten bedrijven werken aan een optimale productie, voorkomen of beperken van afval en emissies, minimale input en nuttig inzetten van reststromen.

 

Co-producten voedingsmiddelenindustrie

Naar de visie van Nevedi, geven haar leden hier al vergaand invulling aan met het benutten van co-producten die ontstaan bij de productie van voedsel, alsook bij het benutten van verliezen- en verspilling van voedsel als grondstof voor diervoeders. Tegelijkertijd voert de diervoederindustrie grondstoffen aan uit andere werelddelen. Die afhankelijkheid is te verminderen door onder meer andere, nieuwe grondstoffen op te zoeken en nog beter gebruik te maken van co-producten van de voedingsmiddelenindustrie. ‘Met zo’n externe kringloop dragen we bij aan een duurzamere productie en consumptie van voedsel; onze branche zorgt voor een duurzame component aan de bedrijfsvoering van voedselproducenten. Denk aan gebruik van co-producten van bierbrouwers, patatfabrikanten en broodbakkers’, aldus Flipsen.

 

In de circulaire economie zullen diervoederbedrijven zelf efficiënter werken, en eraan bijdragen dat dierlijk eiwit – bij de wereldwijd stijgende vraag – steeds efficiënter is te produceren. Met verdere verbetering van de voederconversie hebben veehouders minder voer nodig en voeraanpassingen kunnen ervoor zorgen dat emissies van stikstof en fosfaat omlaag gaan. Bij de keuze van de eigen grondstoffen zijn nutritionele voederwaarde, (voedsel)veiligheid, afdoende (structurele) beschikbaarheid en aantrekkelijk geprijsd voorname criteria, meldt de Nevedi-visie ‘Voeren uit kringlopen; Van oud gebruik naar nieuwe perspectieven’.

 

Prins Carlos: ‘echte winst niet missen’

Gastspreker Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme adviseerde niet alleen naar de cijfers op de balans te kijken, want dan mis je de echte winst van de circulaire economie. Die ligt volgens hem in een stimulans voor innovatie, voor samenwerking, voor een bredere betrokkenheid van de samenleving en ook een grotere trots op het bedrijf. ‘Het buitenland ziet ons land als voorbeeld, maar we zijn zelf te bescheiden om dit uit te dragen. We lopen voorop met het thema circulaire economie, het is een mooi exportproduct. Laten we daar meer trots op zijn.’

 

Kijk niet alleen naar nutriënten

Tarique Arsiwalla van Protix Biosystems en Hendrik de Vor van Coppens Diervoeding gaven de aanwezigen tekst en uitleg over hun samenwerking. Die behelst respectievelijk insectenproductie en het gebruik van insectenolie en insectenmeel als grondstof voor diervoeders. De Vor: ‘Wij zagen bij diverse projecten fraaie resultaten. Nu willen we een stap verder, van proof of principle naar proof of business. Begin volgend jaar komen we met de eerste concrete producten naar buiten.’ Arsiwalla adviseert de toehoorders om niet alleen naar de nutriënten te kijken bij de keuze van nieuwe grondstoffen. ‘Kijk breder, ook naar bijvoorbeeld je klantenbestand. Dan zijn er genoeg kansen die ook economisch renderen.’

 

Bron hoofdfoto: Nevedi.nl