Artikel

Circulaire economie wordt concreet in Fryslân

Door | 29 december 2015 | Bron: Urgenda

Het Friese bedrijfsleven, overheden en andere partijen hebben de handen ineen geslagen om de circulaire economie daadwerkelijk vorm te geven. Hierbij gaan partijen gezamenlijk, en in ketens met nieuwe partners, kringlopen sluiten en geven zij concreet vorm aan de circulaire economie.

 

Op basis van een analyse van Friesland — gemaakt door ondermeer Urgenda en Metabolic — is gekeken waar de kansen liggen voor Friesland. Wat zijn de meest voorkomende grondstofstromen, die men graag in de kringloop houdt en welke partijen willen actief mee werken aan een nieuwe economie? Dit is onderverdeeld in vijf pilaren: circulaire landbouw, circulair plastics, organische reststromen, bouw van de toekomst en ‘zilt gewild’. Binnen deze pilaren worden icoonprojecten opgezet en uitgevoerd.

 

Lees het rapport op de website van Urgenda