Interview, Magazine

Over innoveren met waarde(n)

CSU: welvarend door verbondenheid en ­betrokkenheid

Door | 22 november 2017

Als schoonmaakbedrijf CSU een prijzenkast zou hebben, dan zou dat er een zijn waarvoor menige eredivisie­club zich niet hoeft te schamen. Om enkele voorbeelden te noemen? Vier jaar op een rij Top Employer ­Nederland, verschillende Golden Service Awards of nominaties voor MVO en innovatie, Best Managed Company in 2014 en ’15, diverse malen de FD Gazellen Award en recent het Keurmerk Sociale Onderneming, het eerste schoonmaakbedrijf met een VSR-KMS Keurmerk, één van de eersten op de CO2-Prestatieladder ­Niveau 3, het Breeam In-Use certificaat, finalist in respectievelijk de Corporate Fashion Award, de European Cleaning & Hygiene Award en ‘Beste Schoonmaker van het Jaar’… Een argeloze passant zou zich bij dit prijzengeweld bijna automatisch afvragen wat die jongens en meiden in Uden nou precies doen: wedstrijdje spelen of werken?

 

 

Door Peter Nilwik

 

Gelukkig is John van Hoof – voorzitter raad van bestuur – een man met humor, want in plaats van gefronste wenkbrauwen, volgt een schaterlach op die vraag. De topman van CSU is een ­‘mensen-mens’ en geen ivoren-toren-bewoner (wat menigeen zou verwachten van iemand aan het hoofd van een bedrijf met 23.000 mensen op de loonlijst).

‘Wij willen onszelf graag benchmarken. Niet omdat we zo nodig op een podium willen prijken – wat uiteraard wel prima voor de business is – maar omdat we ons graag laten beoordelen. We staan voor goed ondernemerschap en zijn voortdurend op zoek naar checks & balances in de bedrijfsvoering, vandaar al onze kwaliteitscertificaten en keurmerken. Intern auditen we aan de lopende band, maar nog liever laten we ons van buitenaf bekijken. En waar kun je dan beter terecht dan bij een deskundige, ­onafhankelijke jury? Het is een plus als die een prestigieuze prijs of een betrouwbaar certificaat toekent.’

 

Optimale werkomstandigheden

‘Goed werkgeverschap zit tot in de haarvaten van onze organisatie; wij investeren er al jaren in. We zijn gefocust op optimale werkomstandigheden, want ons succes is grotendeels afhankelijk van tevreden, gezonde en gemotiveerde werknemers. Mensen die goed in hun vel zitten, leveren beter werk. Dat zorgt voor tevreden klanten en groei, het biedt ruimte om te investeren in kwaliteitsverbetering. Onze medewerkers moeten zich persoonlijk en professioneel kunnen ontwikkelen. We ondersteunen ze daarin met diverse scholingsmogelijkheden, maar ook met elementen als gratis fysiotherapie, budgetcoaching, lifestyle-advisering, hulp bij psychische klachten en de brede inzet van SROI en bedrijfs­fitness.’

 

 

Voorzitter raad van bestuur CSU John van Hoof aan de slag tijdens de CSU MeewerkWeek. Een actie die wederzijds respect en interactie oplevert.

 

‘Voor groei is een aantal zaken belangrijk: goed ondernemerschap, slimme overnames, eigen kracht en een heldere strategie. De strategie begint met de vraag waarin je goed bent en waaraan je je vingers niet wilt branden. Wij zijn goed in schoonmaken en meer specifiek: schoonmaken in Nederland. Daar gáán we voor! Aangezien onze bedrijvigheid grotendeels afhankelijk is van mensen, ligt een tweede belangrijke succesfactor op de werkvloer. Dat klinkt misschien wat koel bedrijfseconomisch, maar achter de zakelijke aspecten schuilt evenzeer een sociaal karakter’, legt Van Hoof uit. ‘We zijn een typisch Brabants familiebedrijf met warmte naar mensen. Niet de winst is heilig, maar de lange termijn. We zijn welvarend door verbondenheid en betrokkenheid. Korte lijnen waarin zowel horizontaal als verticaal veel commitment bestaat. Naar elkaar en naar de omgeving waarin we opereren. In dit kader schrikken we er niet voor terug om mensen met een beperking of achterstand tot de arbeidsmarkt binnen te halen. Hiervoor zijn we in 2015 zelfs gecertificeerd met de prestatieladder voor sociaal ondernemen. Bij NV-achtige bedrijven zie je die houding slechts mondjesmaat; voor de vaak anonieme aandeelhouders zijn de rendementen allesbepalend en de tucht van de markt leidend. Er moet rendement gehaald worden en wel op korte termijn…’

 

Verbreed naar gastheerschap

Inmiddels is de Nederlandse schoonmaakbranche uit de crisis geklommen. Vorig jaar groeide de omzet met 4 procent naar meer dan 3 miljard euro. In de bedrijfstak werken zo’n 125.000 mensen, het is daarmee een van de grootste in Nederland. Desondanks is het imago van de branche nog niet zoals het hoort. Het werk wordt door buitenstaanders vaak gezien als zwaar, ondergewaardeerd en slecht betaald. Ook de moordende concurrentie en de soms bedenkelijke praktijken aan de onderkant van de markt hebben niet meegewerkt aan een positieve uitstraling. Terwijl de betrokkenen zelf daar toch anders over oordelen.

 

‘Schoonmaken is écht heel wat meer dan een toilet poetsen en gelukkig is het steeds minder nodig om dat uit te leggen’, benadrukt Van Hoof. ‘Zonder schoonmakers verandert Nederland in een mum van tijd in een chaos. Een schone omgeving is de basis van ons maatschappelijk functioneren. De opvattingen over ons “product” zijn dan ook behoorlijk gekanteld.’

 

Om zich te onderscheiden heeft CSU het begrip schoonmaken verbreed naar gastheerschap. Volgens het bedrijf krijgt poetsen daardoor een gezicht: ‘persoonlijke schoonmaak met een glimlach’. Getrainde hospitality- of facilitymedewerkers leveren meerwaarde en zijn een visitekaartje voor de organisatie waarin ze werken. De hospitality-medewerkers hebben een open en vriendelijke houding, representatieve werkkleding en eigentijdse werkwagens en materialen. Detail: de werkkleding van CSU is ­genomineerd voor de Corporate Fashion Award 2016.

 

 

Innovaties maken het werk leuker en uitdagender; we vernieuwen op vrijwel alle terreinen’

 

‘Hospitality is een flinke vooruitgang’, legt Van Hoof uit. ‘Gastheerschap is groots, maar zit in kleine dingen. Het gaat om oplettendheid, met oog voor detail en persoonlijk contact. Denk aan een begroeting, het wijzen van de weg of het openhouden van een deur. Of het op peil houden van voorraden in de verschillende werk-, catering- en toiletruimtes. Onze medewerkers voelen zich persoonlijk verantwoordelijk voor het gemak en het welzijn op de werkvloer van de klant. Met op maat gemaakte werkprogramma’s en kwaliteitsmetingen verbeteren we onze diensten en hoe die worden ervaren. CSU is scherp op gastvrijheid.’

 

Focus op innovatie

Hospitality heeft trouwens niet alleen te maken met menselijke kwaliteiten. Ook technologie kan gebruikers van kantoren, zorginstellingen, scholen of stations een prettige beleving meegeven. CSU pioniert intensief op dit terrein, het thema ‘People and Technology’ leeft aantoonbaar. Worden schrob- en zuigrobots, nanotechnieken, sensoren en zelfs geurcomputers de toekomst?

‘Onze focus op innovatie is uniek. We zien allerlei slimme ontwikkelingen en technologieën voorbijkomen en beproeven continu in de praktijk wat voor onze branche relevant is’, vertelt Van Hoof. ‘Neem de nanotech. Met een microscopisch beschermlaagje kun je effectief verhinderen dat vuil of water zich hecht aan oppervlakken; het valt er als het ware van af. Deze techniek werkt preventief, je hoeft de spullen veel minder vaak schoon te maken. En ja, ik zie je nu denken dat we ons daarmee in de eigen voet schieten, maar dat is kortetermijndenken. We sturen immers niet op zo veel mogelijk werk, maar op gemak, tevredenheid en efficiency.’

 

 

‘Ons succes is grotendeels afhankelijk van tevreden, gezonde en gemotiveerde werknemers.’

 

 

Bij CSU leeft het thema ‘People and Technology’ aantoonbaar.

 

 

Door intensiever gebruik van de faciliteiten is schoonmaak tijdens kantooruren meer en meer noodzakelijk.

 

‘Als je conventioneel bezig blijft, haalt de concurrent je onvermijdelijk in. Je moet energie zetten op toegevoegde waarde, het aanvoelen van de klantbehoefte en het beheersen van branchespecifieke eisen. Kijk naar de zorg; daar bestaan nauw omschreven voorwaardes op het gebied van hygiëne, dus daar kun je als excellente organisatie schitteren. Je kunt evenwel aan je service tevens extraatjes toevoegen, bijvoorbeeld mensen helpen in de dagbesteding of schoonmaak combineren met zoiets als uitserveren.’

 

CSU gaat meer en meer tijdens kantooruren aan de slag. Zichtbaar en toch op de achtergrond. Vroeger zag je schoonmakers niet of nauwelijks, ze verschenen meestal pas buiten de openingstijden. Door het tijd- en plaatsonafhankelijke nieuwe werken vervuilen gebouwen echter veel sneller; er wordt intensiever gebruikgemaakt van de faciliteiten. Dan kun je niet meer aan het eind van een dag verschijnen, er ontstaat ook tijdens kantooruren behoefte aan verzorging.

 

Van Hoof: ‘Ik snap goed dat die trend in een aantal situaties storend kan zijn. Toch kun je met wederzijds respect, kennis van zaken, open communicatie en goede training de meeste nadelen snel wegwerken. Bovendien betekent aanwezigheid dat de klant wat mag vragen, erop mag wijzen dat ergens een ongelukje is gebeurd, aangeven waar behoefte is aan een extra schoonmaakbeurt. Op die manier kun je de opdrachtgever helpen en ondersteunen op allerlei gebieden. Opletten waar voorraden incompleet zijn, een lamp vervangen, bestek bijleggen, storingen melden die we zelf niet kunnen aanpakken, noem maar op. In de service- en onderhoudssfeer vullen we de facilitaire afdelingen operationeel aan. We zijn een “operationeel verbinder” op de facilitaire werkvloer.’

 

Intellibot, 2Connect en BeSense

CSU introduceerde in 2015 als eerste Nederlandse schoonmaakbedrijf een robot op de werkvloer. De Swingobot uit de Intellibot-lijn is een schrobzuigmachine die geheel automatisch z’n werk doet. Eenmaal geprogrammeerd werkt de robot zelfstandig zijn schoonmaakwoede af. Sensoren registreren of de route veilig is, het apparaat vermijdt alle obstakels en kan ook niet zomaar gaan ‘dwalen’ door een gebouw.

De machine levert vooral voordeel op bij grote vloeroppervlakten die regelmatig geschrobd moeten worden. Het voordeel zit niet alleen in de snelheid of in financiën, maar ook in het milieu: de Intellibot kan met zo’n 90 procent minder water z’n klus klaren. De Swingobot aast trouwens uitsluitend op vuil, niet op werkplekken. De arbeidsuren die voorheen nodig waren voor de besturing van een schrobzuigmachine, worden nu besteed aan hospitality.

 

 

‘We schrikken er niet voor terug om mensen met een beperking of achterstand tot de arbeidsmarkt binnen te halen’

 

‘Een andere, allesomvattende innovatie is 2connect, de digitalisering van de workflow’, vervolgt Van Hoof. ‘In het verleden waren we nogal klassiek, maar vandaag zit alles en iedereen online. We kunnen realtime alle info oproepen die we nodig hebben. Onze kwaliteitsmensen, rayonmanagers en middenkader beschikken altijd over de juiste en nieuwste kennis. Ze communiceren razendsnel, vragen gegevens op, stellen de juiste vragen en schatten binnen enkele seconden de stand van zaken in. Medewerkers maken bijvoorbeeld met hun mobieltje een foto van een klacht of een knelpunt en we spelen er direct op in. We hebben substantieel geïnvesteerd in dit soort ­digitalisering, de intelligente software van 2connect draagt enorm bij aan het werkplezier, het resultaat en de efficiency.’

 

‘Slimmer omgaan met facilitaire budgetten begint bij een goed inzicht in het gebouwgebruik’, vult Van Hoof aan. ‘Samen met ­Heijmans rolden we na een pilot onlangs BeSense uit: het via sensoren monitoren van de bezetting van ruimten, waardoor er ­efficiënter schoongemaakt kan worden. Daarenboven krijgt facilitair management beter inzicht in de gebouwbezetting.’

 

Via BeSense meten sensoren het gebruik van werkplekken, vergaderzalen, toiletruimten en andere plekken in een gebouw. De gebouwbeheerder kan met die knowhow kiezen wat er moet gebeuren. Clusteren of op rustige dagen bijvoorbeeld afdelingen of toiletruimten afsluiten. Via een app worden de schoonmakers real-time geïnstrueerd over veranderde schoonmaakroutes.

BeSense maakt een groot verschil in schoonmaak- en energiekosten. Je kunt alle facilitaire behoeftes aanpassen: temperaturen, licht, lucht én hygiëne. Intensief gebruikte ruimtes maak je vaker schoon dan rustige. Je gaat ook niet steeds hetzelfde op hetzelfde tijdstip poetsen; je doet dat wat nodig is.

 

De comfortsensoren registreren tevens het werkklimaat: niet alleen temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 maar ook de lichtintensiteit. Het resultaat is een optimale werkomgeving voor medewerkers én een schoonmaaktaak die beter inzichtelijk is voor facilitair managers.

Van Hoof: ‘Het bedrijfsleven is zeer geïnteresseerd in deze technologie. We willen daarin vooroplopen, meedenken en meebewegen. Zowel naar de klant als naar de medewerkers. Innovaties maken het werk leuker en uitdagender; we vernieuwen op vrijwel alle terreinen. De hierboven genoemde voorbeelden zijn slechts een greep uit wat we doen. We investeren in het beste evenwicht tussen vakmanschap en technologische ontwikkelingen en nemen het voortouw in facilitaire partnerships. Door de juiste samenwerking ontstaan de beste ideeën: slimme oplossingen waar iedereen van profiteert.’

 

 

‘Boven de uitgebreide maatregelen op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en MVO, staat de P van People aan top bij CSU’

 

Sociale innovatie

Boven de uitgebreide maatregelen op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en MVO (ISO 26000), staat de P van People aan top bij CSU. Dankzij gratis fysiotherapie voor alle werknemers, budgetcoaching voor personeel met een schuldenprobleem, intensieve training en opleiding inzake duurzame inzetbaarheid en het aanbieden van psychische hulp bij werk en/of privégerelateerde klachten heeft de onderneming een geolied functionerende werkvloer én een keur aan erkenningen en awards opgeleverd.

‘Bij een familiebedrijf als het onze zijn de waarden een ankerpunt, zowel voor de onderneming als voor de omgeving’, stelt John van Hoof vast. ‘Iedereen weet waar CSU voor staat en wat ervan kan worden verwacht. Een sterke identiteit helpt werknemers om hun persoonlijke doelen te ­matchen met die van de organisatie, waardoor ze zich meer inzetten voor het bedrijf.’

 

‘Werktevredenheid, veiligheid, betrokkenheid en loyaliteit zijn onze kernwaarden. Onze medewerkers vinden het fijn om eer uit hun werk te halen. Laten we eerlijk zijn, een slachterij schoonmaken is een uitdaging, maar het wordt een stuk minder belastend als je alle faciliteiten krijgt om het ­karwei vakkundig en conform de strenge HACCP-eisen af te handelen. Daarom zijn veel CSU-ers fier op hun werk!’

 

‘Als werkgever moeten we hard ons best doen om die sfeer te behouden en te stimuleren. We steken dan ook méér dan gemiddeld geld, middelen en tijd in de werknemers. We hebben heel korte lijnen en zijn zichtbaar. Klein voorbeeld: tijdens de CSU Meewerkweek pakken we al vele jaren samen met het personeel een flinke schoonmaakklus aan. Dan staat de complete staf – soms wat onhandig – te mopsen of te boenen. Een actie die waardevol wederzijds respect en interactie oplevert.’

 

Sterke sociale waarden

Als lid van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) zet CSU flinke stappen om het imago van de schoonmaakbranche te verbeteren. Men voert overleg over de formulering van gemeenschappelijke normen en waarden, terwijl in de CAO’s niet alleen loon aan de orde komt, maar evenzeer de inzetbaarheid, technologie, het verbreden van banen, enzovoort.

‘We gaan het nieuwe kabinet een soort dienstenpact aanbieden om de één miljoen mensen met een relatief lagere opleiding kansen te bieden’, bepleit Van Hoof. ‘We willen als branche hiervoor aandacht vragen bij de politiek en de sociale partners. Tegelijkertijd triggeren we ook opdrachtgevers om naar méér te kijken dan alleen de centen, want de ratrace naar de laagste prijs levert uitsluitend slachtoffers op. Je ziet nu vooral bij de grotere ondernemingen een beweging ontstaan, waarbij het facilitaire karakter van schoonmaken verschuift naar HR. Men beseft dat het gaat om mensen en die hebben recht op een veilige, gezonde en schone werkomgeving.’

 

‘Laten we wél zijn: het mes snijdt aan twee kanten. Het komt immers niet uit de lucht vallen, dat bedrijven met sterke sociale waarden aanzienlijk beter presteren dan puur winst gestuurde ondernemingen. Social enterprises zorgen voor een heldere identiteit, krijgen meer vertrouwen van toeleveranciers en hebben een sterkere license to operate en loyaliteit onder klanten…’

 

Lees meer over CSU’s ­budgetcoaching

Lees meer over de ‘CSU ­Meewerkweek’

Lees meer over de ‘prijzenkast’ van CSU

Bekijk de video over de ‘Swingobot’

Bekijk de video over ‘2connect’

Bekijk de video over ‘BeSense’