De chemische industrie heeft de sleutel voor een circulaire economie
Artikel

De chemische industrie heeft de sleutel voor een circulaire economie

Door | 18 april 2016

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie is onvermijdelijk. Niet van de een op de andere dag, maar als evolutionair proces. Voor de chemische industrie is een sleutelrol weggelegd om van Nederland een hotspot voor circulaire economie te maken.

 

In vrijwel alle schakels van de circulaire economie speelt de chemische industrie een belangrijke rol. Dat varieert van het voorkomen van materiaalverlies bij winning en verwerking van grondstoffen (zowel fossiel als biologisch) tot het ontwikkelen van nieuwe materialen met een lange levensduur en vergemakkelijken van hergebruik.

 

De VNCI ziet het als een evolutionair proces dat zich uitstrekt over een aantal decennia. Het gaat immers om enorme aanpassingen in denken en doen, zowel van de overheid als van de sector zelf. Daarbij is het van belang dat de chemische industrie beter zicht krijgt op de waardeketens waar ze deel van uitmaakt, blijkt uit onderzoek van MVO Nederland. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat intensievere samenwerking in de keten legio nieuwe kansen biedt.

 

Lees ‘Chemische industrie heeft de sleutel’ van MVO Nederland