De-circulaire-handelsketen-kansen-voor-de-groothandel-in-een-circulaire-economie
Artikel

De circulaire handelsketen: kansen voor de groothandel in een circulaire economie

Door | 19 juni 2017

Jarenlang had de groothandelaar een unieke, verbindende positie. In de distributie van producten naar lokale markten bracht hij als enige vraag en aanbod bij elkaar. Hij was een krachtige logistieke speler, onmisbaar in elke handelsketen. Dat verschuift nu: digitalisering en internationalisering maken zijn functie in de keten minder vanzelfsprekend. Het resultaat is een ‘race to the bottom’. Wil je als groothandel geen dozenschuiver worden, dan zul je in de keten waarde moeten toevoegen.

 

Een van de kansrijke routes voor de groothandel is een circulaire economie. Een economisch model waarin grondstoffen, materialen en producten hun waarde houden, doordat ze aan het eind van hun levensduur opnieuw in de keten worden ingezet. Dit kan door anders te produceren, maar ook door een retourlogistiek op te zetten die grondstoffen daadwerkelijk weer uit laat komen bij partijen die ze kunnen hergebruiken. Een uitgelezen kans voor de groothandel om als ketenregisseur op te treden.

 

In de publicatie ‘De circulaire handelsketen – Kansen voor de groothandel in de circulaire economie’ van ABN AMRO en MVO Nederland worden voorbeelden en vijf circulaire businessmodellen beschreven van groothandelsbedrijven, actief in consumentengoederen én niet-consumentengoederen, die stappen zetten richting de circulaire economie.

 

Download ‘De circulaire handelsketen – Kansen voor de groothandel in de circulaire economie’