column willem_lageweg - de kloof
Column

Column Willem Lageweg

De kloof

Door | 14 juni 2018 | 1 reactie

Nu ik wat meer op afstand naar de ontwikkelingen in de wereld van duurzaamheid kijk ben ik kritischer over de voortgang. Ik zie nog steeds veel positieve dynamiek en daar ben ik blij mee. Maar ik zie ook eenzijdigheid, verkokering en gebrek aan echte impact.

 

Benieuwd naar het oordeel van de jonge generatie sprak ik onlangs met Talitha Muusse. Talitha (25) ken ik uit mijn MVO Nederland-tijd. Zij is een representant van de groep jonge mensen die hun rol kritisch en betrokken oppakken. Als gangmaker, lid raad van toezicht van MVO Nederland en als veel gevraagd gespreksleider sprak Talitha de afgelopen ­jaren meer dan 1.000 generatiegenoten. Bijna allemaal hoog opgeleid en veelal actief op terreinen als innovatie, energie, duurzaamheid en/of communicatie. Ik vroeg haar hoe haar generatie tegen duurzaamheid aankijkt. Wat zijn volgens hen de issues waar het om moet gaan? Haar antwoorden waren voor mij een verrassing.

 

Talitha: ‘Ik zie onder jongeren een enorme worsteling met de vraag hoe we gewone mensen meekrijgen in de noodzakelijke transitie. Mijn generatiegenoten weten dat er technologisch veel kan, maar volgens ons gaat het in de komende periode veel meer om sociale innovatie. Om de vraag hoe we verbinding maken met de grote groepen mensen die minder hoog opgeleid zijn en minder te besteden hebben. We leven misschien wel meer dan vroeger in een verkokerde samenleving met gapende kloven tussen de verschillende groepen. Ieder heeft zijn of haar eigen bubbel en er is heel weinig uitwisseling en contact met mensen uit andere sociale kringen. We spreken elkaars taal niet. Er is onbegrip en wantrouwen. De jonge mensen die ik spreek adresseren dit probleem als een van de grote vraagstukken voor de toekomst. Zij vragen zich af hoe zij hier zelf mee om moeten gaan en hoe zij hun leiderschap in de toekomst gaan invullen. Hoe voorkom ik dat ik net zo elitair word als de oudere generatie leiders? Zo vraagt men zich af’. Aldus een bezorgde Talitha die ik ken als een overigens zeer opgewekt en toekomstgericht persoon.

 

Wat leert ons dit signaal? Een paar dingen. Positief is dat onder maatschappelijk betrokken jongeren blijkbaar wordt erkend dat duurzaamheid in essentie een gedragskundig vraagstuk is. Positief is ook dat men reflecteert op de eigen rol hierbij. Zorgelijk is echter dat jongeren weinig vertrouwen hebben in het vermogen van leiders en van mensen meer in het algemeen om te kunnen verbinden en te kunnen veranderen. Zij vragen zich af of de huidige duurzaamheidsorganisaties, bedrijven en overheden voldoende sociaal intelligent zijn om de kloof tussen de ‘haves’ en de ‘have-nots’ te overbruggen.

 

Zullen we hier allemaal eens heel goed bij stilstaan? En hier met elkaar, en vooral met de ander uit de andere kring, echt het gesprek over aangaan. Volgens mij slaan Talitha en haar generatiegenoten de spijker op z’n kop. Laten we naar hun stem luisteren en ermee aan de slag gaan.

 

Willem Lageweg

Bestuurder en transitieversneller