Column

Column

De kunst van het verbinden

Door | 24 november 2017

“Met circulaire economie is het soms net als met de liefde: je staat op de ware te wachten, maar de vraag is wat doe je in de tussentijd?”, daarmee verwijst Bas van de Griendt naar de trailer van de film Alles is Liefde van al weer een paar jaar geleden. Het is voor hem een metafoor voor de duurzaamheidsdiscussie, waarbij vaak te veel gesproken wordt in termen van eindplaatjes en totaaloplossingen: “Maar waar het vooral om gaat is mensen ondertussen in beweging te krijgen.”

 

 

Een wolf en een schaap

Zelf beweegt Van de Griendt tussen twee werelden in. Die van milieu en duurzaamheid aan de ene kant en vastgoed en gebiedsontwikkeling aan de andere kant: “Ze zijn vaak als olie en azijn of als water en vuur voor elkaar. Het mengt misschien niet ideaal, maar het is een onlosmakelijke twee-eenheid, waarbij het de kunst is ze met elkaar te verbinden. Het is een prachtige paradox. Voor de een ben je een wolf in schaapskleren en voor de ander een schaap in wolfskleren.”

In dit spanningsveld treedt van de Griendt op als bruggenbouwer en probeert hij partijen en belangen met elkaar te verbinden: “Je moet over duurzaamheid praten op een manier dat het aansluit bij de belevingswereld. Daarnaast moet je een perspectief van handelen bieden. Dingen praktische handen en voeten geven en visie en strategie vertalen naar operatie en de praktijk.”

 

Over een andere boeg

Voor van de Griendt illustreert de scene uit de film Alles is Liefde het spanningsveld: “De groene goeroes hebben het over het ideale beeld. Alsof het de ideale man of vrouw is. Maar als je mensen wilt meekrijgen dan moet je de vraag stellen: ‘Wat doe je in de tussentijd? Wat kan jij dan doen?’”

Van de Griendt neemt als voorbeeld de Bijlmer en de Amsterdamse grachtengordel: “Als je beiden toetst op bijvoorbeeld energieprestaties, dan presteert de Bijlmer beter. Als je de vraag stelt wie het beste duurzaamheidscertificaat krijgt, ook dan scoort de Bijlmer vermoedelijk beter dan de grachtengordel. Alleen als je vervolgens vraagt wat hebben we als eerste afgebroken, dan is dat is niet de grachtengordel. Hoe kan dat? Dat is omdat we ons emotioneel verbonden voelen met de grachtengordel en daardoor bereid zijn deze aan te passen aan veranderende behoeften.”

 

“Dat betekent dus dat je de strategie over een andere boeg moet gooien als je mensen mee wilt krijgen en wilt bewegen. Je moet proberen een sociale norm te introduceren. Hoe kan het bijvoorbeeld dat we in minder dan een jaar tijd gestopt zijn met roken in de kroeg? Dat heeft niet alleen te maken met regels, maar dus ook met snel veranderde opvattingen. Je bent toch wel een hufter als je nu zo maar ergens een sigaret opsteekt. Toch? Als we dat soort mechanisme zouden toepassen op de bouw dan is de economie morgen misschien wel circulair. Je moet niet met het vingertje wijzen en zeggen dat verandering nodig is omwille van de planeet. De planeet kan namelijk wel zonder ons, maar wij niet zonder de planeet.”

 

 

“Je moet niet met het vingertje wijzen en zeggen dat verandering nodig is omwille van de planeet. De planeet kan namelijk wel zonder ons, maar wij niet zonder de planeet”

 

“Op dit moment zijn er 7,5 miljoen woningen in Nederland en in minder dan 25 jaar tijd moeten daar 1 miljoen woningen bij. De bouw heeft daarbij niet te maken met zeldzame grondstoffen, afhankelijkheid van politiek instabiele landen of onevenredige hoge prijzen. Wat wel speelt is de milieudruk. Dat gaat over de energie die je nodig hebt voor het winnen van grondstoffen en maken van bouwmaterialen, de CO2 die daarbij vrijkomt en de schade die het veroorzaakt aan natuur en landschap. In bouwregelgeving zijn de verplichte energieprestaties voor gebouwen vastgelegd. Die eisen worden steeds hoger. En dat geldt straks ook voor de milieuprestaties van gebouwen. Dat heeft alles te maken met de eerder genoemde effecten en dus met de manier waarop wij omgaan met grondstoffen en materialen. De bouw is goed voor naar schatting de helft van het grondstoffengebruik in Nederland. En van de 24 miljoen ton die jaarlijks vrijkomt als bouw- en sloopafval wordt maar een klein deel op een hoogwaardige manier hergebruikt. Het meeste verdwijnt als gebroken puin onder wegen. En dat is dood en dood zonde. Door slimmer te ontwerpen en anders te bouwen, bijvoorbeeld demontabel, kan dat worden voorkomen. Door een paar eenvoudige vuistregels te hanteren kan de milieudruk al aanzienlijk worden verminderd.”

 

Just do it

Van de Griendt blijft benadrukken dat het gaat om doen: “Just do it! Innovatie hoeft daarom ook niet nieuw te zijn. Iets goeds jatten uit een andere sector en toepassen in de bouw is ook innovatief. Het gaat om voorbeelden, om inspiratie en die prikkel.” Van de Griendt gelooft daarom in een schaalsprong: “Liever implementeren dan innoveren. Er is al zo veel mogelijk. Je moet de techniek, kennis en ervaring aan iedereen beschikbaar stellen. Je moet willen delen. Dat levert in the end meer op. Biedt zonnepanelen voor de helft goedkoper aan in plaats van het rendement 10% verbeteren. Dat maakt ze aantrekkelijk voor consumenten. Maar belangrijker nog dan dat: begin klein. Allemaal één stap vooruit levert vermoedelijk meer op dan één of twee koplopers die zo ver vooruit bewegen, dat ze de aansluiting met het peloton verliezen. Waar het namelijk om gaat is dat we allemaal in beweging komen.”

 

De evenementenlocatie DeFabrique is voor van de Griendt zo’n inspirerend voorbeeld. De oude lijnzaad- en mengvoederfabriek is niet gesloopt, maar heeft als evenementenlocatie tal van nieuwe functies gekregen. De restanten van wat ooit fabriekshallen en machines waren, maken het tot een unieke plek. “DeFabrique laat zien dat het kan.”

 

 

 

Bas van de Griendt is eigenaar van Stratego Advies. Met Stratego advies geeft van de Griendt vorm aan duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Stratego Advies werkt voor publieke en private partijen die betrokken zijn bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Niet alleen nieuwbouw, maar ook renovatie en transformatie. Of het nou om een duurzaamheidsvisie of -strategie gaat of om programma’s en projecten, voor de aanpak en output van Stratego Advies geldt geen abstracte verhalen of groene vergezichten, maar heel concreet. Hier en nu, met een vaak even eenvoudige als begrijpelijke aanpak die aansluit bij de belevingswereld van opdrachtgevers en die alle betrokkenen een concreet perspectief van handelen biedt.

 

Meer weten over het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ en het transitieteam Circulaire BouwEconomie? Kijk dan hier

Zelf aan de slag met Circulair bouwen? Kijk op RVO.nl voor informatie, subsidies en netwerken