Tools

Een nieuwe standaard in ontwerpberekeningen

De NZEB-tool (nearly Zero Energy Building) maakt energieprestaties van gebouwen eenvoudig inzichtelijk

Door | 11 april 2016

Met de NZEB-tool (nearly Zero Energy Building) kunnen bouwers, ontwikkelaars, architecten en adviseurs energieprestaties van een gebouw integraal doorrekenen. De rekentool maakt energieprestaties nauwkeurig voorspelbaar zodat bouwers garanties kunnen afgeven aan toekomstige bewoners op het werkelijke energieverbruik.

 

De succesvolle bouwfysische berekening Passiefhuis Projecten rekenpakket (PHPP) vormt de basis van de rekenkern. Met de Nederlandse editie van deze rekentool, voorzien van Nederlandstalig handboek en datasheets voor de Nederlandse bouwpraktijk, wordt aan de toenemende vraag voldaan naar een berekeningsmethode die de energieprestaties van zeer energiezuinige gebouwen realistisch inzichtelijk maakt. Een voorbeeld: Heb je een pvpaneel van 275 Wp, dan wordt in de NZEB-tool de echte performance gepakt, op basis van echte zonuren. In de tool staat wat dat paneel doet in De Bilt, Vlissingen of Münster. Dat is belangrijk als je nul-op-de-meter wilt uitrekenen en garanderen. Ook kun je met de NZEB-tool veel beter de Total Cost of Ownership van een gebouw doorrekenen. EPC = 0,4 zegt helemaal niets over het financieel aspect. Als je energiezuinigheid uitdrukt in kWh kun je daar wel iets over zeggen.

 

Aanleiding voor het optuigen van de NZEB-tool, is de aankomende wijziging in 2016 van de Europese norm EPBD, waarop de huidige EPG ofwel NEN7120 is gebaseerd. Deze Europese norm verandert dusdanig dat de huidige EPG daar niet meer goed op aansluit en niet meer geschikt is voor het toetsen van de energieprestatie van zeer energiezuinige bouwwerken. Vandaar dat vanuit PassREg is gewerkt aan een nieuwe berekeningsmethode.

 

Lees meer over de NZEB-tool op de website