Magazine

Aanhaken bij de laatste ontwikkelingen in duurzaamheidsverslaggeving

Voorbij vuistdikke ­verslagen: Drie must-do’s voor MVO-communicatie

Door | 13 december 2016

Steeds meer bedrijven publiceren een uitgebreid duurzaamheidsverslag of besteden aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in het financiële jaarverslag. Maar wat is wijsheid als het gaat om MVO-communicatie? Drie trends, die helpen om bij te blijven.

 

Door Lynsey Dubbeld

 

‘Het jaarverslag is vaak te veel een reclameboodschap met een overdaad aan foto’s en ronkende teksten enerzijds. Anderzijds zijn de teksten onleesbaar door de juridisering.’ Dat meldde de jury van de FD Henri Sijthoff-prijs in 2014 over de jaarverslagen van beursgenoteerde bedrijven. Vanwege die belabberde kwaliteit werd de prijs – die bedoeld is om het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren hun verslaggeving te verbeteren – dat jaar niet uitgereikt in de categorie AEX-bedrijven.

 

Het goede nieuws: in 2015 signaleerde de jury dat de aandacht voor niet-financiële informatie is toegenomen. Steeds meer bedrijven publiceren materialiteitsmatrices in het kader van duurzaamheid. Deze geven inzicht in hoeverre de belangen van de onderneming aansluiten bij die van de stakeholders, waaronder aandeelhouders, medewerkers, klanten, leveranciers en overheden. De vooruitgang gaat wel erg langzaam, vindt jurylid Roderick Munsters. Hij vermoedt dat overheden, consumenten en beleggers te weinig vragen om duurzaamheidsverslagen. Bovendien zouden bedrijven er moeite mee hebben om te rapporteren over een lastig meetbaar thema zoals MVO.

 

 

‘MVO-verslagen staan te boek als ingewikkeld, tijdsintensief en risicovol. Toch liggen er ook kansen’

 

Munsters heeft een punt. MVO-verslagen staan te boek als ingewikkeld, tijdsintensief en risicovol. Toch liggen er ook kansen. Bijvoorbeeld om de reputatie te verbeteren en stakeholder-engagement te versterken. Want een uitgebalanceerd duurzaamheidsverslag kan bijdragen aan een groener imago. En het verslaggevingsproces is een uitgelezen manier om in gesprek te gaan met stakeholders over zaken die zij ­belangrijk vinden.

 

Drie trends (met inhakers!)

Aan de slag met duurzaamheidsverslaggeving en MVO-communicatie? Haak dan vooral aan bij de laatste ontwikkelingen.

 

De reis in plaats van de bestemming

Een interactieve website, een glossy magazine; infographics, video’s, interviews; het voorwoord, de kerncijfers, de samenvatting. Aan de vorm van een (MVO-)jaarverslag wordt traditiegetrouw veel aandacht besteed. Maar het proces om tot een MVO-verslag te komen is inmiddels minstens zo belangrijk als de rapportage zelf. Dat is een van de conclusies uit de ‘Corporate Responsibility Reporting Survey’ van Environmental Resource Management.

 

De ruim honderd multinationals die aan het onderzoek meewerkten, signaleerden drie positieve spin-offs van het rapportageproces. Allereerst kunnen de relaties met stakeholders – zoals werknemers, klanten en het brede publiek – erdoor verbeteren. Dit is vooral het geval wanneer (bijvoorbeeld in het kader van integrated reporting) materialiteitsanalyses worden uitgevoerd, waarmee de onderneming de eigen waarden toetst aan de verwachtingen van kernspelers in de omgeving. Daarnaast vereist het rapportageproces een betere benutting van data en een toegenomen transparantie. En dat zijn natuurlijk zaken waarmee de interne bedrijfsvoering ook gebaat is. Tot slot krijgt de onderneming meer grip op risico’s die samenhangen met bijvoorbeeld de toeleverantieketen. Omdat MVO-verslaggeving inzicht vereist in het gehele productieproces – en daarbij kijkt naar financiële zaken én naar de invloed van bijvoorbeeld klimaatverandering en arbeidsomstandigheden – levert het proces onmisbare informatie op voor een risico-analyse.

 

Een andere opvallende uitkomst van de ‘Corporate Responsibility Reporting Survey’ is dat ongeveer een derde van de respondenten ervan overtuigd is dat het streven naar een kort en bondig MVO-verslag het rapportageproces efficiënter maakt. Volgens Environmental Resource Management onderstreept deze benadering het belang van een effectieve materialiteits- en stakeholderanalyse. Want zo’n analyse kan duidelijk maken welke thema’s een centrale plek verdienen in het MVO-verslag. Zo besteedt C&A in het Global Sustainability Report, dat voor het eerst in 2016 verscheen, bijzondere aandacht aan onderwerpen die zijn geagendeerd door externe stakeholders.

 

screen_ca

C&A besteedt in het Global Sustainability Report, ­bijzondere aandacht aan onderwerpen die zijn ­geagendeerd door externe stakeholders.

 

Het mag duidelijk zijn: als het gaat om duurzaamheidsverslaggeving is de reis ernaar toe net zo belangrijk als het bereiken van de bestemming. Dit vraagt om een continu, zorgvuldig overleg met interne en externe stakeholders. En natuurlijk beïnvloedt dat proces ook het eindresultaat:

Lees dit artikel gratis

Verduurzamen doe je niet alleen, dat doe je samen! Registreren is gratis en verplicht je tot niets, maar kan jou wel verder helpen met duurzaam ondernemen! Zo kan je al onze artikelen lezen op de website, je netwerk vergroten of je eigen nieuws en columns publiceren op TGTHR.

Registreer je ook (helemaal gratis) voor TGTHR en lees het complete artikel. Ben je al geregistreerd? Dan kun je hieronder inloggen.