Duurzaam of effectief
Column

Duurzaam of effectief?

Door | 31 augustus 2017

Bij het begrip duurzaam denken de meeste leidinggevenden aan technische zaken. Dat is jammer, want het zou goed zijn als ze het ook op zichzelf zouden betrekken.  Uit onderzoek van TNO blijken de kosten door werkstress en burn-out jaarlijks zo’n anderhalf miljard euro te zijn. Tel hier nog bij op wat er jaarlijks in Nederland verloren gaat door mislukte organisatieveranderingen. Duurzaam leiderschap is dus hard nodig.

 

Vreemd genoeg is er geen standaard om leiderschap aan te toetsen. Die zou er wel moeten zijn, zeker als je bedenkt dat er voor iets veel complexer als persoonlijkheid al jaren een breed geaccepteerde standaard is. Dan moet het voor leiderschap ook mogelijk zijn. Hoog tijd dus om er een te ontwikkelen en leiderschap op een hoger niveau te tillen.

 

Wat bepaalt het succes van effectieve leiders? Het geheim zit ‘m echt niet in de persoon, want ze zijn zo verschillend als de wereld breed is. Ook zit dat ‘m niet in het aannamebeleid, want elke grote organisatie is onvermijdelijk een afspiegeling van de maatschappij en kent daarom sterke en minder sterke medewerkers.

 

Wat effectieve leiders gemeen hebben, is dat ze ervoor zorgen dat medewerkers doortastend kunnen handelen, dat ze een krachtig handelingsvermogen hebben. De medewerker en een soepele interne samenwerking staan bij hen dan ook voorop in plaats van processen en procedures.

 

Bovendien valt op dat deze leidinggevenden de organisatie eenvoudig houden door de uitvoering te baseren op een aansprekend principe in plaats van uitgebreide regels. Hoe eenvoudiger de organisatie, des te gemakkelijker het is voor medewerkers om haar te volgen.

 

Effectiviteit is daarom te meten via drie dimensies.

 

De eerste dimensie belicht hoe leiders medewerkers weten te versterken en te verbinden. Het gaat dus om de medewerker. Daarom noem ik deze dimensie empathisch leiderschap.

 

De tweede dimensie gaat over acceptatie van leiderschap. Dat is immers helemaal niet vanzelfsprekend. Om dat voor elkaar te krijgen, is meer dan alleen empathie nodig. Medewerkers moeten het idee hebben een duidelijke strategie te volgen. Een aansprekend principe kan een strategie krachtig verwoorden. Noem deze dimensie geaccepteerd leiderschap.

 

En de derde dimensie gaat over het effect van leiderschap: leidt het tot een sterkere, meer wendbare en succesvolle organisatie? Met andere woorden, is het leiderschap effectief? Noem deze dimensie daarom effectief leiderschap.

 

Houd de standaard bovenal eenvoudig. Hij is enkel een middel tot betere prestaties. Meet leiderschap door medewerkers een paar vragen over elk van de drie dimensies te stellen. Hun beleving over hoe ze zich ondersteund voelen, bepaalt uiteindelijk hoe effectief leidinggevenden zijn.

 

Als het nut van de standaard voor iedereen evident is en hij ook begrijpelijk is opgebouwd, dan is de kans het grootst dat de standaard leidinggevenden en de organisatie op een hoger niveau kan helpen brengen.

 

In mijn volgende bijdrage deel ik een voorbeeld vragenlijst die als standaard kan dienen.