Foto: Mari Trini Hermoso.

Interview, Magazine

Een interview met één van de auteurs van het boek ‘Duurzaamheid is passé’

Duurzaamheid is passé!

Door | 21 november 2017 | 1 reactie

Op 1 juni jl. presenteerden Hugo Hollander en Carolien Gadella – van Wersch hun boek: ‘Duurzaamheid is passé’. Een boek met een statement dat bedoeld is om te triggeren en een discussie op gang te brengen. Want wat is duurzaamheid anno 2017 eigenlijk? We zien zoveel zinnige en onzinnige initiatieven voorbijkomen onder de noemer duurzaamheid dat de betekenis ervan verloren lijkt te gaan. Terwijl het onderwerp actueler is dan ooit. Odette van Zijdveld, voorzitter van SEE Network, sprak over het boek met Carolien Gadella – van Wersch.

 

 

Door Odette van Zijdveld

 

Met enige verbazing lees ik de titel van het boek ‘Duurzaamheid is passé’, dat recent verscheen. Het boek is geschreven door Hugo Hollander en Carolien Gadella – van Wersch, beide bekende namen in de wereld van duurzaamheid! Des te opmerkelijk is de keuze voor de titel van het boek. Ik kan het dan ook niet laten om meteen met de deur in huis te vallen en Carolien te vragen naar het waarom van de titel.

 

Carolien: ‘Ja, de titel van het boek roept vragen op en dat was natuurlijk ook precies onze bedoeling. We willen er een aantal dingen mee duidelijk maken en daarnaast ook de dialoog verder aanwakkeren. Laat ik helder zijn: wat ons betreft is duurzaamheid echt passé en dan doel ik niet op de inhoud, maar vooral op het begrip. Wij zien dat er zoveel verschillende meningen en ideeën bestaan over de invulling van het begrip dat het afleidt van waar de discussie daadwerkelijk over zou moeten gaan. Ik zal een voorbeeld geven. Als adviseur kreeg ik de vraag van een groot MKB-bedrijf om langs te komen omdat zij “iets” met duurzaamheid wilden gaan doen. Zij gaven zelf aan nog niets te doen op dit vlak maar merkten wel dat hun klanten er steeds vaker om vroegen. Ik ben daar op gesprek gegaan en al snel bleek dat zij naar mijn mening al bovengemiddeld presteerden op het gebied van duurzaamheid. Overigens was het niet heel verwonderlijk als ik erbij vertel dat het ging om een familiebedrijf. Want juist familiebedrijven zijn bij uitstek de bedrijven die langetermijn en meervoudige waardecreatie van nature in hun DNA hebben zitten.’

 

Gaat het jullie dan vooral om een ander woord te gebruiken voor duurzaamheid? 

‘Eigenlijk vind ik het niet zo belangrijk welk woord er wordt gebruikt. Indien mensen zich prettig voelen bij de term duurzaamheid, dan kan ik er prima mee uit de voeten. Het gaat mij vooral om wat er onder verstaan wordt. Langetermijndenken, fit-for-the-future, meervoudige waardecreatie of toekomstbestendigheid zijn termen die de lading wat mij betreft beter zouden dekken. Maar nogmaals, het gaat uiteindelijk om hoe bedrijven het invullen. In essentie gaat het ons erom dat organisaties zowel financiële als niet-financiële waarde creëren. Bij bedrijven met aandeelhouders gaat het financiële deel uiteraard over aandeelhouderswaarde, bij andere organisaties gaat het meer over financieel gezond zijn en blijven. De niet-financiële waarde gaat over de bijdrage die je als organisatie levert aan de maatschappij. Voeg je als organisatie waarde toe of onttrek je waarde uit de maatschappij? Niet-financiële waarde gaat zowel over sociale als natuurlijke (milieu-) aspecten. Wij vinden dat elke organisatie, elk bedrijf, onderaan de streep een positieve bijdrage moet leveren aan de maatschappij. Het gaat dus wat mij betreft om ondernemen met een dubbel doel: een gezond bedrijf runnen én een positief effect hebben op de samenleving.’

 

 

‘Al snel bleek dat zij naar mijn mening al ­bovengemiddeld presteerden op het gebied van duurzaamheid

 

Is dat een haalbaar streven, denk je, een gezond bedrijf met een positief effect op de samenleving?

‘Zeker. Sterker nog, ik ben er van overtuigd dat het een noodzakelijk streven is. De enige manier om als bedrijf te overleven is door de samenleving leefbaar te houden op de lange termijn. Er zit een aantal weeffouten in ons huidige systeem en als we dat niet oplossen dan geven wij de wereld niet op een goede manier door aan onze kleinkinderen. Een van die weeffouten is het feit dat we alleen het financiële waarderen, terwijl er in onze samenleving ook niet-financiële aspecten zijn die essentieel zijn en dus gewaardeerd moeten worden. We houden ons voor de gek als we deze niet waarderen en een plek geven in de economie.’

 

Voor wie hebben jullie het boek geschreven, of in andere woorden: wat willen jullie bereiken met het boek?

‘We hebben het boek in eerste instantie geschreven voor een breed publiek. We hopen ook dat de titel er voor zorgt dat een breder publiek dan alleen de usual suspects het boek gaat lezen. Juist organisaties en bedrijven die (denken dat ze) nog niet bezig zijn met duurzaamheid willen we laten inzien dat het begrip toegankelijker is dan de veelal heersende gedachte dat duurzaamheid duur en ingewikkeld is. Juist omdat het gaat over welke waarde – financieel en niet-financieel – je creëert met de kernactiviteiten van je organisatie, is het niet ingewikkeld om er aandacht aan te besteden en anders tegen bestaande activiteiten en processen aan te gaan kijken. Kortom, als we een ­organisatie of bedrijf kunnen inspireren en helpen bij het denken over en het doen van de eerste stappen op het gebied van toekomstbestendigheid dan is onze missie met het boek geslaagd!’

 

Foto: Mari Trini Hermoso.

 


In het boek geven jullie, als invulling van het begrip duurzaamheid, acht ingrediënten aan de lezer mee die belangrijk zijn voor organisaties om zich klaar te maken voor een duurzame toekomst. Hoe zijn jullie tot deze acht ingrediënten gekomen? 

‘We zijn begonnen met diepte-interviews met een aantal experts. De inzichten daarvan hebben we gecombineerd met onze eigen twintig jaar (inter-)nationale ervaring in duurzaamheid en zodoende konden we deze acht ingrediënten distilleren. Vervolgens zijn we ons verder gaan verdiepen in deze ingrediënten en hebben we nog een aantal mensen geïnterviewd in verschillende posities en met een divers palet aan expertise. We vroegen hen te reflecteren op de acht ingrediënten en op welke wijze zij deze invulden in hun werk. De interviews waren zo waardevol en informatief dat we besloten hebben om een aantal daarvan op te nemen in het boek. In het boek gaan we dus niet alleen dieper in op de ingrediënten, maar krijgt de lezer ook de reflecties mee van mensen zoals trendwatcher Adjiedj Bakasj, serial entrepreneur Ruud Koornstra, raad van commissaris lid Hanny Kemna en board-challenger Max Christern.’

 

Zijn alle ingrediënten even belangrijk ­volgens jullie? 

‘De acht ingrediënten zijn verdeeld in twee groepen: basis en toekomstbestendig. Eigenlijk zijn de basisingrediënten randvoorwaardelijk. Iedere organisatie moet aandacht besteden aan deze basisingrediënten, daar ben ik heel stellig in. Bij de toekomstbestendige ingrediënten ligt het anders. Daar is het afhankelijk van de sector, het product of de dienst die een organisatie levert. Neem bijvoorbeeld het ingrediënt circulariteit. In deze tijd lijkt circulaire economie het nieuwe buzzwoord waar elke organisatie mee bezig moet zijn. Maar bij een dienstverlenend bedrijf ligt dat duidelijk een stuk verder van hun core business. Al is het ook voor hen een interessante oefening hoe zij meer van hun kennisproducten kunnen hergebruiken.’

 

‘Het gaat dus om ondernemen met een dubbel doel: een gezond bedrijf runnen én een positief effect hebben op de samenleving

Eén van de basisingrediënten is een gedegen businessmodel. Niets nieuws in mijn beleving. Kun je toelichten waarom deze er tussen staat? 

‘Grappig dat je daar naar vraagt. Het lijkt inderdaad een enorme inkopper. Toch is het voor ons juist van essentieel belang dat die er tussen staat. De laatste jaren heb ik veel met sociaal ondernemers gewerkt. Dit zijn impact-gedreven ondernemers die erop gericht zijn om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij op een financieel rendabele manier. Een goede – misschien wel de perfecte – combinatie om duurzaam te ondernemen: ondernemerschap en idealisme. Toch zijn de succesverhalen binnen sociaal ondernemerschap (denk aan Tony’s Chocolonely, Dopper of Fairphone) eerder de uitzondering dan de regel. Dit heeft verschillende oorzaken, maar het ontbreken van een gedegen businessmodel inclusief een goed verdienmodel komt bovengemiddeld voor. Vandaar dat we dit ook juist als ingrediënt hebben benoemd. Zonder gedegen businessmodel kan een organisatie niet succesvol zijn. Soms denk ik ook dat het makkelijker is om ondernemers idealisme te leren dan om idealisten ondernemerschap aan te leren. Maar juist de combinatie hebben we nodig om de wereld een beetje beter en mooier te maken!’

 

Er zijn veel boeken over duurzaamheid in de afgelopen jaren verschenen. Waarom zouden mensen volgens jou dit boek moeten lezen?

‘Het boek is zeer toegankelijk voor een brede doelgroep. Het is geen boek dat pleit voor duurzaamheid boven alles. Het boek geeft op een realistische, pragmatische wijze inzicht hoe elke organisatie, elk bedrijf, zowel financieel gezond kan zijn als een positieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Door de vele voorbeelden uit de praktijk, de interviews en de columns is het een afwisselend boek. Elke lezer kan er wel iets uit halen waar hij of zij iets mee kan of over gaat nadenken.’

 

 

Bezoek de masterclass ‘Duurzaamheid is passé’

 

De auteurs van het boek organiseren op 23 november, 8 februari en 23 mei a.s. de masterclass ‘Duurzaamheid is passé’. Tijdens deze praktische masterclass nemen Hugo en Carolien je mee in hun visie op duurzaam ondernemen en de vragen die er leven rondom dit onderwerp. Zo ben je in één middag op de hoogte van de huidige stand van zaken op het gebied van duurzaam ondernemen, of liever gezegd meervoudige waardecreatie. Aan de hand van acht ingrediënten wordt ingegaan op hoe bedrijven – van groot tot klein – succesvol en toekomstbestendig kunnen ondernemen. De acht ingrediënten worden besproken, je krijgt voorbeelden uit de praktijk, en er is ruimte genoeg om zelf aan de slag te gaan om in kaart te brengen wat de belangrijke aandachtspunten zijn voor jouw eigen organisatie om zowel winstgevend te zijn én tegelijkertijd een positieve impact op de maatschappij te kunnen realiseren.

 

Leden van TGTHR krijgen 10 procent korting!

 

Lees meer over deze masterclass in de agenda: tgthr.nl/agenda/masterclass-duurzaamheid-is-passe.