Duurzaamheidsverslagen

Duurzaamheidsrapport Sabic: innovatie en duurzame ontwikkeling in de industrie

Door | 17 mei 2016

Onlangs is het SABIC duurzaamheidsrapport 2015 verschenen getiteld ‘Enabling Tomorrow’s Solutions’. Het rapport geeft de duurzame resultaten weer die het bedrijf wereldwijd heeft behaald en hoe SABIC de normen voor innovatie en duurzame ontwikkeling in de chemische industrie stelt.

 

‘SABIC heeft zich altijd breder gericht dan alleen op de economische waarde voor Saoedi-Arabië en de landen waar we actief zijn; via ons mondiale netwerk brengen we vele voordelen voor mensheid en milieu’, zegt Yousef Al-Benyan – acting Vice-Chairman en CEO van SABIC. ‘Vanaf het moment dat duurzaamheid een basis werd voor onze 2025-strategie – de opmaat naar wereldleider in chemie – hebben we al veel bereikt. Het duurzaamheidsrapport is slechts een momentopname van deze waardevolle bijdrage; we hopen dat dit anderen inspireert om innovatieve oplossingen te ontwikkelen waar iedereen profijt van heeft.’

 

Het rapport beschrijft urgente zaken, zoals efficiënt gebruik van bronnen en energie; innovatie en duurzame oplossingen; EHSS (Environment, Health, Safety & Security); productveiligheid; supply chain; human capital; en maatschappelijke effecten en relaties.

 

CO₂-purification plant

Het rapport gaat met name in op een CO₂-zuiveringsinstallatie die afgelopen jaar werd geopend bij United, een SABIC-dochteronderneming in Saoedi-Arabië. Deze installatie zorgt voor een verhoging van het algemene bedrijfsrendement. De nieuwe faciliteit kan jaarlijks tot 500.000 ton CO₂ uit de productie van ethyleenglycol opvangen en zuiveren.

 

Awadh Al-Maker, Executive Vice-President Technology and Innovation bij SABIC: ‘Dit indrukwekkende project is een standaard geworden voor duurzame, efficiënte en milieubewuste ontwikkeling. Het project laat zien hoe emissies verminderd kunnen worden met technologie, hoe overtollige CO₂ kan worden omgezet in waardevolle producten en hoe het bedrijfsrendement kan worden verhoogd. Dit levert SABIC zowel op de korte als op de lange termijn voordelen op.’

 

Het gezuiverde CO₂ wordt via een netwerk aan andere SABIC-dochterondernemingen geleverd, waar het wordt

gebruikt in de productie van nuttige producten, zoals ureum voor agrarische nutriënten, vloeibare CO₂ voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, en methanol, een bouwsteen voor veel andere chemische stoffen die we dagelijks gebruiken. Via dit netwerk kan SABIC de resource efficiency maximaliseren door integratie tussen meerdere sites mogelijk te maken.

 

Efficiëntie van bronnen en energie

SABIC blijft in al zijn wereldwijde activiteiten vooruitgang boeken met ambitieuze doelen op het gebied van bronnen- en energie-efficiëntie: in 2025 moeten emissies van broeikasgassen, energie- en waterverbruik 25 procent en materiaalverlies 50 procent lager zijn ten opzichte van 2010.

 

SABIC’s wereldwijde gebruik van CO₂ als feedstock nam toe tot 3,3 miljoen ton, wat helpt om materiaalverlies vanaf 2010 met 29 procent te verminderen. In diezelfde periode zijn emissies van broeikasgassen met 7,8 procent, energieverbruik met 8,1 procent, en waterverbruik met 11 procent afgenomen.

 

Innovatie en duurzame oplossingen

Met de inzet voor ingenieuze uitvindingen en gezamenlijke aanpak ten aanzien van technologie en innovatie creëerde SABIC een modelhuis voor het Home of Innovation™ initiatief. Dit huis is opgezet om een netto-zero energiebalans te realiseren in de uitdagende omstandigheden van de woestijn in Saoedi-Arabië.  Ook kwalificeerde SABIC 23 nieuwe duurzaamheidsproducten: oplossingen die gedurende de hele levenscyclus economische, sociale, en milieuvoordelen opleveren. Met innovatiecentra in vijf belangrijke regio’s (de VS, West Europa, Saoedi-Arabië, Zuidoost-Azië, en Zuidoost-Azië) steeg het totaal aantal patenten in 2015 tot een nieuw hoogtepunt van 10.960.

 

EHSS en productveiligheid

In milieu, gezondheid, zekerheid & veiligheid (EHSS) bleef SABIC wereldwijd sterke verbeteringen realiseren. Deze vooruitgang is vooral te zien in een 30 procent afname in het EHSS incidentenpercentage tot 0,48. Dit is een grote stap vooruit naar onze doelstelling voor 2025 van 0,25 incidenten voor iedere 200.000 gewerkte uren. Incidenten waarbij gevaarlijke chemische stoffen vrijkwamen, daalden eveneens, met 36 procent, en het volume van abusievelijk vrijkomende stoffen nam af met ruim 92 procent. Prestatie-indicatoren voor procesveiligheid blijven verbeteren en er vonden geen grote incidenten plaats op het gebied van procesveiligheid, beroepsziektes of dodelijke ongelukken. Er was dit jaar vooruitgang in de ontwikkeling van een indicator voor productveiligheid te zien en meer dan 11.000 aanvragen voor productveiligheid werden ontvangen, wat wijst op een steeds complexer gereguleerde omgeving.

 

Supply Chain

De toeleveringsketen was een andere discipline waarin vooruitgang werd geboekt met de lancering van een uitgebreid toeleveringsketen- en procurement framework. Dit kader zorgt ervoor dat SABIC zich naar een leidende positie op het gebied van duurzaamheid blijft bewegen; de implementatie van twee nieuwe belangrijke prestatie-indicatoren plus gestandaardiseerde, wereldwijde rapportage over EHSS-incidenten; en de voltooiing van onderwijsprogramma’s om prestaties te optimaliseren. Belangrijke ontwikkelingen vonden plaats in modernisering van het wagenpark en de vloot en andere verbeteringen in het intermodale transportnetwerk.

 

Human Capital

Om human capital te blijven ontwikkelen richtte SABIC zich op het aantrekken van talent en het ontwikkelen en behouden van een personeelsbestand met de vaardigheden en leiderschapskwaliteiten die nodig zijn om aan de vraag uit de sector te voldoen. Over het hele jaar genomen namen 30.835 medewerkers (van beginnersniveau tot executive niveau) deel aan trainingsprogramma’s. Andere hoogtepunten waren de succesvolle voltooiing van executive MBA’s door 53 leiders.

 

Maatschappelijke effecten en relaties

In 2015 schonk SABIC 53,9 miljoen USD aan maatschappelijke projecten ter bevordering van educatie in wetenschap en technologie, milieubescherming, bevordering van gezondheid en welzijn, en ondersteuning van water- en landbouwprojecten. Naast rechtstreekse bijdragen besteedden SABIC werknemers in veel landen tijd aan maatschappelijke projecten die in het rapport zijn vermeld.

 

Download het duurzaamheidsrapport van Sabic