Duurzame energiesector groeit in de energy valley regio
Artikel

Duurzame energiesector groeit in de Energy Valley regio

Door | 16 maart 2016 | Bron: Stichting Energy Valley

Het aantal duurzame energiebanen en -bedrijven in Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord neemt verder toe door het groeiend aantal investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing. Hierdoor is onder meer in de bouw- en installatiesector een stijging van het aantal duurzame bedrijven en banen zichtbaar. Deze sectoren profiteren van de uitrol van duurzame energie in de noordelijke regio. Dit blijkt uit een analyse die in opdracht van de stichting Energy Valley is uitgevoerd.

 

In 2014 is de noordelijke werkgelegenheid in de duurzame energiesector gegroeid met 270 banen. Een groei van 3,8 procent, tegenover 3,3 procent landelijk. Hiermee is de duurzame energiesector in het Noorden goed voor 7.365 voltijdbanen. De meeste groei zit in Friesland, gevolgd door Drenthe. Naast de banengroei, zijn er ook 30 vestigingen bijgekomen in 2014, waarmee het aantal bedrijven in de duurzame energiesector is opgelopen naar 3.100. Ook hier laat Friesland de meeste groei zien.

 

Totale energiesector

De werkgelegenheid in de energiesector als geheel — duurzaam en traditioneel — is in 2014 gedaald met 600 banen. Een afname van bijna 2 procent, vergelijkbaar met landelijk. De afname is redelijk gelijk verdeeld over de regio. Het aantal vestigingen bleef nagenoeg gelijk, waarbij wel een verschuiving zichtbaar is met een afname van bedrijven in productie, handel en transport van energie en een toename van toeleverende en dienstverlenende bedrijven.

 

Definitieve omslag?

Op basis van deze meest recente cijfers laat de noordelijke duurzame energiesector een opmars zien. Of hiermee de definitieve omslag is ingezet is nog niet te zeggen. Hiervoor moet over langere periode worden gemeten. Gezien de huidige en beoogde toekomstige investeringen in duurzame energie mag wel een verdere groei worden verwacht. Stichting Energy Valley richt zich daarbij op het helpen en stimuleren van lokale ondernemers bij de ontwikkeling van duurzame energie-innovaties, om nieuwe banen en bedrijvigheid aan de regio te binden.

 

Download het rapport ‘Werkgelegenheid energiesector in de Energy Valley regio’