Duurzame land- en tuinbouw een goed bewaard geheim

Foto: GAPS

Artikel

ERIAFF-conferentie: Land- en tuinbouw biedt de oplossingen voor de toekomst

Duurzame land- en tuinbouw: een goed bewaard geheim

Door | 5 juli 2017

De land- en tuinbouw bieden de oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst: voldoende voedsel voor de groeiende wereldbevolking en duurzame productiemethoden met minder gebruik van grondstoffen en minder uitstoot. Helaas blijft vaak onderbelicht dat dit ook een aanzienlijk concurrentievoordeel op kan leveren: een duurzaam imago bij de consumenten.

 

Verticale landbouw, zeewier als voedsel, biologische gewasbescherming, rassen kweken die beter bestand zijn tegen droogte, plagen en ziektes, efficiënter kweken met Big Data, energieneutrale kassen en CO₂ uit de industrie voor de groei van planten in kassen. Deze voorbeelden van oplossingen voor de toekomst waren te zien tijdens de ERIAFF-conferentie 2017 die de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland en de gemeente Westland op 29 en 30 juni in Den Haag organiseerden.

 

Feeding & Greening the City

Specialisten uit heel Europa bespraken de urgente uitdagingen aan de hand het thema ‘Feeding & Greening the City’: de steden en de wereldbevolking groeien, de vraag naar voedsel en de welvaart nemen toe en tegelijkertijd zijn grondstoffen en de hoeveelheid zoet water beperkt. Daarbij kwamen verschillende vragen aan de orde. In hoeverre is urban farming een deel van de oplossing? Wat is de balans tussen biologisch en technologisch? Welke uitdaging heeft de retail en wat kan de consument zelf doen? Wat moeten we onder de aandacht brengen in Brussel en hoe werken daarbij samen? Duidelijk werd dat de productie van voedsel bij de stad omhoog moet en dat de hele keten van zaad tot aan de verpakking aan het verduurzamen is.

 

Markt vraagt duurzame producten

Steeds meer Europese consumenten zien het belang van duurzaam geteeld en gezond voedsel. Maar consumenten en zelfs retailers weten vaak niet dat veel bedrijven al voor een groot deel duurzaam produceren. Het beeld van energieslurpende kassen bestaat nog steeds, terwijl de kassen meer en meer energieneutrale systemen zijn, waar biologische gewasbescherming wordt toegepast. ‘De duurzame wijze waarop telers vaak al produceren willen wij met ERIAFF nog beter onder de aandacht brengen in Europa. Met de duurzame productiemethoden kunnen de land- en tuinbouwbedrijven hun bedrijfsvoering versterken. Tegelijkertijd zorgt dit voor marketingkansen met een duurzaam imago.’, aldus gastvrouw van de conferentie gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van Zuid-Holland.

 

Belangrijke plek voor tuinbouw in Brussel

De conferentie is een belangrijke stap om de tuinbouw een belangrijkere plek te geven in het Europees landbouwbeleid en in Europese vraagstukken. De deelnemende landen zijn het eens: de sector heeft bijzonder veel potentie. Een goede samenwerking tussen ondernemers, overheid en wetenschappers in de EU is van belang om oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar de sector voor staat. De sector moet verder kunnen innoveren om tegemoet te komen aan de wensen van de consumenten en de strenger wordende Europese milieuregelgeving. Gastheer van de conferentie gedeputeerde Jaap Bond van Noord-Holland: ‘De land- en tuinbouwbedrijven hebben de oplossingen in huis voor de maatschappelijke uitdagingen. Zoals voldoende en gezonde voeding voor de groeiende wereldbevolking. In deze sector liggen enorme kansen om het gebruik van grondstoffen en uitstoot te verminderen, bijvoorbeeld met investeringen in warmte- en CO₂-netten. Daarmee kunnen we flink bijdragen aan het klimaatakkoord. Om dit mogelijk te maken is er meer financiële en beleidsmatige ruimte nodig voor de tuinbouw. Dat willen we in Brussel onder de aandacht brengen.’

 

Nederland gidsland tuinbouw

Sjaak van der Tak, burgemeester van Westland: ‘De Nederlandse glastuinbouw heeft de Europese tuinbouw veel te bieden. Als het gaat om duurzame productie is de sector koploper. In Westland kweken we bijvoorbeeld één kg tomaten met vier liter water terwijl daar elders twintig liter voor gebruikt wordt. Wij stimuleren dat onze glastuinbouwbedrijven hun kennis en kunde delen in het ERIAFF- netwerk.’

 

Europese samenwerking voor innovatie

ERIAFF is een EU-netwerk dat de belangen vertegenwoordigt van Europese regio’s die landbouw, bosbouw en de voedselindustrie hoog op de agenda hebben staan. Het doel van ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry) is het bevorderen van innovatieve toepassingen in deze sectoren.

 

Meer informatie over ERIAFF