Artikel

Sustainable Development Goals (SDG's)

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN

Door | 10 december 2016 | 1 reactie

Onze planeet wordt geconfronteerd met enorme economische, sociale en milieu-uitdagingen. Om deze uitdagingen aan te gaan, heeft de VN in september 2015 de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. De Agenda 2030 is de eerste wereldwijde overeenkomst ooit over een universele en omvattende agenda en bevat een reeks van 17 ambitieuze duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) en 169 bijhorende subdoelen om armoede te bestrijden en tot duurzame ontwikkeling te komen tegen 2030.

 

Overzicht Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN - Sustainable Development Goals -SDG's

 

De duurzame ontwikkelingsdoelen vertegenwoordigen een ongekende kans om extreme armoede uit te roeien en zetten de wereld op een duurzaam pad. Waar staan we nu, ruim een jaar later? En wat kunnen we doen om de doelen te behalen?

 

 

SDG Compass

Overheden wereldwijd hebben al ingestemd met de duurzame ontwikkelingsdoelen. Nu is het tijd voor het bedrijfsleven om actie te ondernemen. Het ‘SDG Compass’ van het Global Reporting Initiative legt uit hoe de SDG’s invloed hebben op jouw bedrijf en biedt tools en kennis om duurzaamheid in te bedden in het hart van je strategie.

Download het ‘SDG Compass’

 

Mobile Industry Impact Report

Het bereiken van de SDG’s vereist nieuwe technologieën, innovaties en dataverzameling die kunnen integreren in traditionele statistieken en deze kunnen aanvullen. Een drijvende kracht achter deze datarevolutie is mobiele technologie. Met de focus op het uitvoeren van de SDG’s, heeft de mobiele industrie een cruciale rol in het werken met overheden en de internationale community om connectiviteit te vergroten, barrières tot toegang te verlagen en ervoor te zorgen dat hulpmiddelen en toepassingen worden ontwikkeld met kwetsbare gemeenschappen in gedachten. Het ‘2016 Mobile Industry Impact Report’ van GSMA en Deloitte biedt kritische inzichten in de collectieve inspanningen van de mobiele industrie om de ambitieuze doelstellingen te bereiken.

Download het ‘2016 Mobily Industry Impact Report’

 

The Future of Spaceship Earth

Gaat het de wereld lukken om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN voor 2030 te behalen? Hoe groot is deze uitdaging? Zijn de doelen haalbaar? Overal ter wereld? En wat kan het bedrijfsleven doen? DNV GL geeft antwoord op deze kritische vragen in het onderzoeksrapport ‘The Future of Spaceship Earth’.

Download ‘The Future of Spaceship Earth’

 

Sustainable Development Goals in Nederland

Nederland heeft op het gebied van natuur en milieu al diverse doelstellingen en beleidsprogramma’s die in lijn zijn met de SDG’s, maar deze vergen nog wel de nodige aanpassing. In de studie ‘Sustainable Development Goals in Nederland’ verkent het Planbureau voor de Leefomgeving de Nederlandse beleidskeuzes voor natuur en milieu die voortvloeien uit de Agenda 2030. De studie analyseert hoe 41 SDG-targets die betrekking hebben op natuur en milieu, zich verhouden tot bestaande Nederlandse doelstellingen en beleid. Ook verschaft de studie inzicht in een aantal uitdagingen voor de nationale implementatie. Tot slot gaat de studie in op het opzetten van een periodieke review van de nationale implementatie via een monitoringsrapportage.

Download ‘Sustainable Development Goals in Nederland’

 

Het Business Potentieel van de Sustainable Development Goals

Hoe kunnen bedrijven de Sustainable Development Goals benutten om hun toegevoegde waarde zichtbaar te maken en om te sturen op positieve impact? De Groene Zaak en Het Groene Brein beschouwen de Agenda 2030 als kans om de kracht van het bedrijfsleven in het realiseren van een toekomstbestendige wereld te laten zien. In hun publicatie ‘Sustainable Development Goals bieden business perspectief’ lichten ze de doelen, de maatschappelijke waarde en de betekenis van SDG’s voor bedrijven toe en wordt een eerste aanzet gegeven om ermee aan de slag te gaan.

Download ‘Sustainable Development Goals bieden business perspectief’

 

UN Global Compact-Accenture Strategy CEO Study

De ‘UN Global Compact-Accenture Strategy CEO Study’ vertegenwoordigt meer dan tien jaar onderzoek naar duurzaam ondernemen. Het is het grootste wereldwijde onderzoek naar de houding van CEO’s ten opzichte van duurzaamheid en wordt elke drie jaar gepubliceerd.

De goedkeuring van de SDG’s uit Agenda 2030 vormt de achtergrond van de studie van dit jaar. Uit de studie blijkt dat zakelijke leiders een mandaat accepteren voor radicale verandering, waarbij de SDG’s worden benut als universele routekaart voor actie.

Download ‘The 2016 United Nations Global Compact-Accenture Strategy CEO Study’

 

 

Lees meer over de Sustainable Development Goals op de website van de VN