Column-Rob-van-Tilburg-Ondernemers krijgen grotendeels hun zin met duurzamer regeerakkoord
Column

Ondernemers krijgen grotendeels hun zin met duurzamer regeerakkoord

Door | 30 oktober 2017 | 1 reactie

Tijdens de formatie leverden verschillende ondernemersinitiatieven bij de onderhandelaars een wensenlijstje ten aanzien van een duurzamer regeerakkoord in. Zo pleitte de Transitiecoalitie onder andere voor een ambitieus en verankerd energie- en klimaatbeleid. Vijftien CEO’s van grote ondernemingen stelden op initiatief van Royal HaskoningDHV en duurzame ondernemersvereniging De Groene Zaak een 10-punten-plan op voor een duurzaam regeerakkoord. Een half jaar later is het nieuwe regeerakkoord af. Welk deel van het verlanglijstje van deze is gehonoreerd?

 

Een belangrijk deel van ondernemend Nederland koerst op een duurzame economie. Uit een goedbegrepen omgevingswaarneming herkennen deze ondernemingen de urgentie en de waarde om progressieve stappen te zetten op het terrein van maatschappelijke opgaven. Niet de wettelijke ondergrens geldt voor deze bedrijven als kompas, maar goed beluisterde stakeholderwensen en samenlevingsopgaven. Van klimaat tot dierenwelzijn, van werkgelegenheid tot mensenrechten, van biodiversiteit tot circulariteit! Maar alleen met deze koplopers komen we er niet. Er is drastische versnelling nodig in het peloton. Vanuit dat besef riepen bestuurders van grote ondernemingen de onderhandelaars op om een beleidscontext te scheppen waarin duurzaam ondernemen ook voor dat peloton aantrekkelijk wordt! Aangemoedigd door groene accenten in de verkiezingsprogramma’s en een later een verkiezingsuitslag die meer ruimte biedt voor duurzaamheid blijkt een groot deel van het verlanglijstje te zijn ingewilligd, hoewel de impact zal blijken uit de kracht waarmee aangekondigde voornemens zullen worden doorgevoerd.

 

Met stip op 1 vroegen ondernemers de onderhandelaars schoner werken lonender te maken. Beprijs vervuiling en beloon vergroening, sociale progressie en werkgelegenheid. Op veel fronten voorziet het akkoord in deze beweging. Een minimumprijs, een heffing, voor CO₂ en de vergroening van het belastingstelsel worden aangekondigd: nog meer zal de vervuiler betalen. Uiteraard hangt het effect hiervan af van de hoogte van een CO₂-heffing en de mate van vergroening van het stelsel, maar de goede richting is ingeslagen.

 

Ook de wens voor meer duidelijke duurzame keuzes zien we (deels) terug in het onderhandelingsresultaat: er wordt voorrang gegeven aan toepassing van warmte boven gas en de energie-eisen aan woningen gaan verder omhoog. Als belangrijke klant voor ondernemingen kondigt het nieuwe kabinet tevens aan extra rekening te houden met duurzaamheid en maatschappelijke impact. Of het Rijk haar boodschappenmandje uitsluitend met duurzame producten gaat vullen staat niet verwoord, maar het benoemde extra accent is hoopgevend. Dat kan een belangrijke impuls geven aan duurzame innovaties van ondernemingen.

 

De overheid blijft in dialoog met bedrijven over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen over de grens. De reeds ingezette lijn van branche-convenanten wordt voortgezet. Als stok achter de deur worden bij onvoldoende voortgang wettelijke maatregelen voorzien. Ook hier een verscherping van duurzaam beleid. Onbenoemd blijft of ook in de Nederlandse context wordt ingezet op branche-afspraken voor duurzaamheidssprongen die ondernemers alleen niet makkelijk kunnen maken. Daar blijft dan de bal bij de ondernemers zelf liggen. Mogelijk ontstaat hiervoor wel meer ruimte omdat het kabinet zal gaan onderzoeken of mededingingsregels, die branche-afspraken over duurzaamheid in de weg zouden staan, kunnen worden aangepast. Dat zou moeten voorkomen dat hierop gestrande retailafspraken zoals de meer diervriendelijke ‘Kip-van-morgen’ bij de Autoriteit Consument & Markt stranden.

 

De oproep van onder andere de Transitiecoalitie tot meer klimaatbeleidszekerheid voor ondernemingen en investeerders is beloond met de aankondiging van een klimaatwet en een vernieuwd klimaat- en energieakkoord. Klimaatdoelstellingen zijn tevens verder aangescherpt, waarvoor Nederland zich ook in Europees verband hard gaat maken. Meer gelden worden ter beschikking gesteld voor deze energietransitie en ook het innovatie beleid, waaronder de focus binnen de benoemde topsectoren, zal zich nog meer gaan richten op maatschappelijke opgaven. Duurzame innovaties krijgen zo een stevige duw in de rug.

 

Ook zijn er punten uit de oproep die het regeerakkoord niet meeneemt. Het appèl voor nog meer verplichte transparantie van ondernemingen of veel meer experimenteerruimte voor duurzame initiatieven haalden de streep niet. Evenmin committeerde de onderhandelaars zich om nog meer met de echt duurzame koplopers te gaan optrekken. Die handschoen ligt op deze gebieden dan maar bij de ondernemers zelf.

 

In het regeerakkoord is de meerderheid van de ingediende voorstellen van de ondernemers terug te vinden; de een krachtiger dan de ander, maar onmiskenbaar wordt een beweging gemaakt die groene en duurzame ondernemers stimuleert. Aan ondernemend Nederland nu de opgave om binnen die verbeterde context de grote versnelling te gaan maken die voor een duurzame samenleving vereist is.