Factcheck - Energiebesparing levert bedrijven te weinig op om de nadelen te overtreffen
Magazine

Factcheck

‘Energiebesparing levert ­bedrijven te weinig op om de nadelen te overtreffen’

Door | 20 maart 2017

Het Nationaal energieakkoord heeft als doel voor energiebesparing, een besparing in het finale energiegebruik van 100 PJ in het jaar 2020. De energie-intensieve industrie heeft een groot aandeel in het nationale energiegebruik, hiervoor is als doel opgenomen dat 9 PJ extra besparing wordt gerealiseerd. In de praktijk blijkt dit echter moeilijk te halen.

 

Door Ab de Buck (NEN), met medewerking van Chris Jordan (Jordan Environmental Services) en Martine van der Post (PostFossil)

 

 

Deze fact-checker onderbouwt redenen waarom investeringen in energiebesparende maatregelen achterblijven, ook als deze zich snel terugverdienen. De fact-checker is gebaseerd op openbare informatie en opgesteld in nauwe samenwerking met ­experts met ruime ervaring in de procesindustrie.

De stelling die we behandelen is: ‘Energiebesparing levert ­bedrijven te weinig op om de nadelen te overtreffen.’

 

Achtergrond

De Nederlandse industrie verbruikt jaarlijks zo’n 700 PJ, ofwel 30 procent van het totale Nederlandse energieverbruik. Hoewel in de afgelopen decennia forse besparingen gerealiseerd zijn, zijn er nog veel energiebesparende maatregelen te treffen. Daarmee vallen grote besparingen te realiseren. Het ECN becijfert in een recent rapport dat er 35 PJ rendabel bespaard kan worden, oplopend tot 70-90 PJ in 2030.

 

Voor industrieel energieverbruik kan onderscheid gemaakt worden tussen de directe procesinstallaties – het ‘hart van het productieproces’ – en installaties die ondersteunende functies hebben, zoals stoomketels, pompen, ventilatoren, compressoren en koelinstallaties. Voor de ondersteunende functies geldt dat deze soortgelijk aanwezig zijn bij veel bedrijven. Hier zijn nog veel besparende maatregelen mogelijk. Voorbeelden zijn frequentie-geregelde pompen, isolatie van appendages en energie-efficiënte luchtkoelers. In een recent onderzoek van CE Delft zijn tien van dit soort maatregelen uitgewerkt met berekeningen voor typerende situaties. Daarbij blijkt dat de terugverdientijd veelal onder de vijf jaar ligt.

 

Voor installaties voor de kernprocessen ligt dit doorgaans complexer. Maatregelen op dit gebied zijn vaak maatwerk en kunnen eerder de productkwaliteit beïnvloeden. Toch zijn er ook hier in veel gevallen nog forse besparingen mogelijk. Een voorbeeld is de HIDC (heat integrated distillation column), een energie-efficiënte technologie voor destillatieprocessen. Met HIDC wordt warmte die vrijkomt in het destillatie-proces efficiënt hergebruikt, wat leidt tot een proces dat tientallen procenten efficiënter is. Dit is van groot belang voor het totale energieverbruik omdat destillatie-processen een fors deel van het totale energieverbruik in de chemie en raffinage voor hun rekening nemen.

 

Wat zijn redenen voor bedrijven om niet in ­energiebesparing te ­investeren?

Diverse onderzoeken geven inzicht in redenen waarom industriële bedrijven niet investeren in energiebesparende maatregelen. Voor de Nederlandse situatie heeft het ECN in 2012 een onderzoek uitgevoerd. Interessant is ook een recent rapport van het USA Department of Energy (DEA). Dit rapport is ook…

Lees dit artikel gratis

Verduurzamen doe je niet alleen, dat doe je samen! Registreren is gratis en verplicht je tot niets, maar kan jou wel verder helpen met duurzaam ondernemen! Zo kan je al onze artikelen lezen op de website, je netwerk vergroten of je eigen nieuws en columns publiceren op TGTHR.

Registreer je ook (helemaal gratis) voor TGTHR en lees het complete artikel. Ben je al geregistreerd? Dan kun je hieronder inloggen.