Certificeringen

Energiemanagementsysteem ISO 50001

Door | 19 november 2015

Deze internationale norm specificeert eisen voor het inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een energiemanagementsysteem. Zo’n systeem helpt de organisatie een systematische benadering te volgen voor continue verbetering van de energieprestaties, met inbegrip van energie-efficiency, energiegebruik en -verbruik.

 

De norm specificeert de eisen die van toepassing zijn op energiegebruik en -verbruik, met inbegrip van meting, documentatie en rapportage, ontwerp- en inkoopprocedures voor apparatuur, systemen, processen en voor medewerkers die bijdragen aan de energieprestaties. Het is van toepassing op alle variabelen die invloed hebben op de energieprestaties en die door de organisatie kunnen worden gemonitord en beïnvloed. Deze norm stelt op zich geen specifieke eisen aan prestatiecriteria met betrekking tot energie.

 

De norm werd zodanig opgesteld dat deze onafhankelijk kan worden gebruikt, maar ook kan worden afgestemd op of geïntegreerd in andere managementsystemen. De norm is van toepassing op elke organisatie die ervoor wil zorgen dat zij voldoet aan het vastgelegde energiebeleid en die deze naleving aan anderen wil kunnen tonen. Dit kan worden bevestigd door de naleving zelf vast te stellen en een eigenverklaring van conformiteit uit te geven, of door certificatie van het energiemanagementsysteem door een externe organisatie. Bijlage A van deze internationale norm bevat informatieve richtlijnen voor het gebruik van de norm.

 

Meer informatie over de norm NEN-EN-ISO 50001:2011NL