Tools

Energy CheckUp: Eenvoudig energie besparen voor MKB’ers

Door | 25 februari 2016

MKB-ondernemers die willen besparen op hun energiekosten kunnen gebruikmaken van een nieuwe, onafhankelijke energiescan: MKB Energy CheckUp. Deze online tool geeft eenvoudig in vier stappen inzicht in het energieverbruik ten opzichte van branchegenoten, selecteert de meest efficiënte besparingsmaatregelen en informeert over kosten, terugverdientijden en subsidiemogelijkheden.

 

De gebruiksvriendelijke energiescan is dankzij subsidie van de EU kosteloos te gebruiken. De scan concentreert zich op ondernemers in de horeca, retail, food, non-food, dienstverlening en het midden- en kleinbedrijf. MKB Energy CheckUp is een gezamenlijk project van MKB-Nederland, VNO-NCW, CCS Deventer en enkele Europese partners, in nauwe samenwerking met branches als UNETO-VNI. Het gezamenlijke doel is ontzorgen van ondernemers én minder energieverbruik, zoals afgesproken in het Nationaal Energieakkoord.

 

Makkelijker kunnen we het niet maken

Energiebesparing is een begrip waar de gemiddelde ondernemer niet zomaar op aanslaat. Feiten over energieverbruik hebben we vaak niet paraat en als de energienota weer tussen de facturen zit weet men: ‘die nota kan lager’, ‘daar zou ik iets aan moeten doen’, ‘goed voor het milieu’. En toch komen de meeste ondernemers er niet aan toe om inzicht te krijgen in verbruik en mogelijke energiebesparingsmaatregelen. Het wordt uitgesteld. Geen tijd. Te veel moeite. Ja, bij nieuw- of verbouw is energie een issue, maar bij bestaande gebouwen is inzicht in energiegebruik lastig. Verbruik je meer of minder dan gelijksoortige bedrijven in jouw sector? Zit dat vooral in warmte, verlichting of koeling? Welke maatregelen kun je nemen, wat kost dat, hoe financier je dat en wat is de terugverdientijd? Eenvoudige vragen, waarop het antwoord veelal uitblijft. Jammer, want zelfs wettelijk is een deel van het bedrijfsleven tegenwoordig verplicht energiebesparingsmaatregelen te nemen.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben in dit alles aanleiding gezien om mee te werken aan de ontwikkeling van een eenvoudige, kosteloze digitale energiescan voor kantoorpanden in het midden- en kleinbedrijf en bedrijfspanden in de horeca, dienstverlening, food, non-food en retail. Het past ook in het streven naar duurzame groei, waarover in 2013 in het breed gedragen Energieakkoord afspraken zijn gemaakt.

 

De MKB Energy CheckUp geeft ondernemers snel inzicht in energieverbruik, adviseert energiebesparingsmaatregelen die haalbaar en betaalbaar zijn in jouw specifieke situatie, geeft terugverdientijden en de eventuele financieringsmogelijkheden. Ondernemers die daadwerkelijk maatregelen uit de scan laten uitvoeren en dit laten registreren, ontvangen een EPK-certificaat: een bewijs dat je hebt geïnvesteerd in energiebesparingsmaatregelen. Dit voorkomt extra bezoek van handhavers van Omgevingsdiensten.

 

De basis van de scan is gelegd in de provincie Overijssel. Daar was enkele jaren geleden een energiescan voor ondernemers beschikbaar, die goed werd ontvangen en gebruikt. Diezelfde scan is nu doorontwikkeld, uitgebreid en verfijnd. Het initiatief hiertoe is genomen door vereniging VNO-NCW Midden. Onder het motto: energiebesparen, we kunnen het leuker maken, én gemakkelijker.

 

Doe de gratis MKB Energy CheckUp

Bekijk de video’s met voorbeelden van energiebesparende maatregelen