Certificeringen, Keurmerken / labels

EU Ecolabel: Keurmerk voor duurzamere producten en diensten

Door | 29 maart 2016

Het EU Ecolabel is het Europese milieukeurmerk voor non-food producten en diensten, met als doel om duurzamere productie en consumptie te stimuleren. Het keurmerk is erkend door alle landen van de Europese Unie en door Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

 

Producten en diensten met het EU Ecolabel zijn geproduceerd met een lagere milieubelasting van:

  • grondstoffen
  • energie
  • water
  • schadelijke stoffen
  • afval
  • verpakking

 

Voordelen van EU Ecolabel voor producenten en afnemers zijn o.a.:

 

Imago en positionering

De maatschappelijke druk op bedrijven neemt toe. Consumenten vinden het de morele plicht van ondernemers om zich publiekelijk te verantwoorden. Ze vragen bijvoorbeeld inzicht in het productieproces en in de herkomst van gebruikte grondstoffen. Dat inzicht geven bedrijven wanneer zij ondernemen volgens de EU Ecolabel criteria.

 

Betrouwbaar, transparant en gecontroleerd

De criteria worden ontwikkeld op Europees niveau op basis van wetenschappelijk onderzoek en grondige consultatierondes binnen het zogenaamde Bestuur van het Europees Ecolabel (EUEB). In dit bestuur hebben zitting nationale overheden, industrie en handel, milieu- en consumentenorganisaties en de nationale bevoegde instanties (voor Nederland is dat SMK). De criteria worden vastgesteld in de vorm van een Commissiebeschikking na goedkeuring door de Europese Commissie en enkel als een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten er voor heeft gestemd.

 

Kostenbesparing

Door te werken volgens de EU Ecolabel-criteria gebruiken bedrijven vaak minder grondstoffen, water en energie.

 

Leidraad bij duurzaam inkopen / Green Public Procurement

Organisaties die milieu- en duurzaamheidsaspecten willen laten meespelen bij hun inkoopprocessen kunnen de EU Ecolabel-criteria gebruiken als leidraad bij duurzaam inkopen. Inkopers kunnen zo tijdens het inkoopproces gemakkelijker rekening houden met duurzaamheid.

 

Certificeren en organisatie

Elke lidstaat van de Europese Unie heeft een ‘Competent body’ die verantwoordelijk is voor de implementatie van het keurmerk in het betreffende land. De taken van de Competent body zijn certificering van aanvragen en bijdragen aan de ontwikkeling en herziening van criteria. De Nederlandse overheid gaf deze verantwoordelijkheid in 1992 aan SMK.

 

Kijk voor meer informatie op de Nederlandse website van EU Ecolabel

Bezoek de Europese website van EU Ecolabel