Richtlijnen

Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)

Door | 16 september 2016

In 2012 stelde de het Europees Parlement (EP) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.

 

Per 5 december 2015 zijn eisen opgelegd aan bedrijven die meer dan 250 medewerkers, meer dan € 50 miljoen omzet en/of een balanstotaal hoger dan € 43 miljoen hebben. Deze bedrijven moeten elke vier jaar een onafhankelijke energie-audit laten uitvoeren die aansluiten bij internationale normen. Voor MKB-bedrijven is het niet verplicht, maar wel aanbevolen om een energie-audit te laten uitvoeren.

 

Invulling van de EED-auditplicht met keurmerken

Een groot aantal ondernemingen is in het bezit van een keurmerk. Bij een aantal van die keurmerken wordt op een dusdanige manier aandacht aan energie en energie-audit besteed, dat deze gezien kan worden als volledige of gedeeltelijke invulling van de EED-auditplicht. Algemene uitleg over deze invulling is te vinden op de website van RvO. Hier zijn tevens factsheets te vinden die aangeven in hoeverre bepaalde keurmerken tegemoetkomen aan de eisen van een EED-audit.

 

Invulling van de EED-auditplicht met Erkende Maatregelenlijsten

Indien een bedrijf gebruik maakt van de Erkende Maatregellijsten kan dat het voldoen aan de EED-auditplicht vereenvoudigen. Het bevoegd gezag kan dan een (gedeeltelijke) vrijstelling geven.

 

Lees meer over de Europese Energie-Efficiency Richtlijn EED op rvo.nl

Lees meer over de invulling met keurmerken

Lees meer over de invulling met Erkende Maatregelenlijsten