het belang van een thuismarkt voor export groene innovaties
Onderzoeken

Over het belang van een thuismarkt voor export groene innovaties

Door | 31 augustus 2016

Veeleisende gebruikers en klanten in Nederland zijn belangrijk voor Nederlandse bedrijven die groene innovaties willen exporteren. Voor een klein land als Nederland helpt een veeleisende thuismarkt om door export extra aan groene innovaties te verdienen.

 

De vraag naar groene innovatie is vaak sterk afhankelijk van overheidsbeleid en kan met name gecreëerd worden met milieubeleid. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de studie ‘Het belang van een thuismarkt voor de export van eco-innovaties – inzichten uit de praktijk’, dat onlangs is verschenen. De onderzoekers hebben gekeken naar vijf groene technologische domeinen waar Nederland al veel kennis over in huis heeft: zaadveredeling en pootgoed, waterzuivering, windenergie, zon-PV en afvalscheiding.

 

Kwaliteit van vraag op thuismarkt is belangrijk

Uit interviews met sleutelfiguren uit bedrijfsleven en wetenschap blijkt dat een thuismarkt waar veel behoefte is aan groene innovatie helpt bij het ontwikkelen van producten die ook succesvol geëxporteerd kunnen worden. Hoe kritischer en veeleisender de vraag is, des te sterker is de stimulans om hoogwaardige producten te ontwikkelen en des te groter de kans van slagen op de wereldmarkt. ‘Ontwikkel je met een veeleisende tuinder hier een nieuw tomatenras voor de glastuinbouw, dan is er een redelijke kans dat je die overal ter wereld kunt verkopen.’ De thuismarkt speelt ook een belangrijke rol in het leerproces van innovaties; dit gaat gemakkelijker als klant en producent dicht bij elkaar zijn.

 

Thuismarkt hoeft niet groot te zijn

Zolang er een omvangrijke markt elders is, is een omvangrijke thuismarkt geen noodzakelijke voorwaarde voor succesvolle export. Illustratief zijn fabrikanten van productiemachines voor zonnecellen en bedrijven in de offshore wind. In beide onderdelen zijn Nederlandse bedrijven internationaal behoorlijk succesvol, bij een afwezige respectievelijk kleine thuismarkt. Bij afvalverwerking geldt juist dat de ’grote’ Nederlandse thuismarkt niet tot een sterke exportpositie van Nederlandse afvaltechnologieleveranciers heeft geleid, met name omdat internationaal beleid achterbleef.

 

Overheid kan vraag naar groene innovaties creëren

De vraag naar groene innovaties, zowel in kwantiteit als in kwaliteit, is sterk afhankelijk van overheidsbeleid. Zonder milieubeleid en het meenemen van de externe milieu-effecten in de prijs blijven bestaande milieubelastende producten goedkoper dan innovatieve groene alternatieven. Strengere milieuregels kunnen de vraag naar eco-innovaties creëren. Zo heeft bij afvalwaterzuivering de strenge regelgeving in het verleden nadrukkelijk een rol gepeeld bij het realiseren van de vraag naar deze groene innovatie.

 

Betere afstemming nodig tussen innovatiebeleid en milieubeleid

Hoe de rol van de overheid in het creëren van een thuismarkt ten behoeve van een goede exportpositie eruit ziet, moet altijd in internationale context worden bezien. Zeker voor een klein land als Nederland. Is er een omvangrijke markt elders? Hoe goed zijn Nederlandse bedrijven hiervoor toegerust? En is de door beleid gecreëerde markt niet te specifiek voor Nederland en blijft internationaal beleid achter, waardoor er elders maar beperkt vraag is naar de hier ontwikkelde innovaties, zoals het geval is bij afval?

 

Het PBL concludeert dat een betere afstemming tussen het Nederlandse innovatiebeleid en het milieubeleid een belangrijke impuls kan geven aan de exportkansen van technologische innovaties in 4 van de 5 onderzochte groene technologische domeinen. De effectiviteit van het innovatiebeleid voor groene producten kan worden vergroot wanneer meer marktvraag wordt gerealiseerd onder druk van milieubeleid.

 

Download het rapport ‘Het belang van een thuismarkt voor de export van eco-innovaties – inzichten uit de praktijk’

Download de essay ‘Eco-innovaties: Veredeling van tuinbouwzaad en pootgoed’

Download de essay ‘Eco-innovaties: Technologie voor waterzuivering’

Download de essay ‘Eco-innovaties: Technologie voor windenergie’

Download de essay ‘Eco-innovaties: Zon-pv-technologie’

Download de essay ‘Eco-innovaties: Technologie voor scheiding en verwerking van vast afval’

Deel dit artikel

[sharify]

Reacties

We hopen dat de discussies die plaatsvinden op TGTHR energiek en constructief zijn en aanzetten tot nadenken! Om een reactie te kunnen plaatsen moet je je inloggen of gratis registreren. Je eerste reactie moet door de redactie worden goedgekeurd. De hieropvolgende reacties worden automatisch geplaatst. De redactie houdt zich het recht voor te lange reacties in te korten. Reacties die overdreven commercieel, kleingeestig, beledigend of off-topic zijn, kunnen door de redactie worden verwijderd. Alle berichten worden eigendom van TGTHR.

Magazine TGTHR

Wil jij de nieuwsbrief ontvangen?

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte van de laatste duurzame artikelen,
whitepapers, events en interessante blogs! Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Klik hier om je aan te melden
  • We willen allemaal duurzaam bezig zijn, maar óók blijven ondernemen. Daarom informeren wij je met zorgvuldig geselecteerde artikelen over duurzaam ondernemen. Hiermee willen wij je verbinden met ons netwerk én handvatten geven om een succes te maken van duurzaamheid binnen jouw organisatie.

  • Copyright 2018 | TGTHR, samen duurzaam ondernemen