Artikel

Framework voor een nieuwe economie

Door | 15 december 2015

Er blijkt een groot draagvlak te zijn bij Nederlandse bedrijven voor een nationale ambitie van Nederland als wereldvoorbeeld van een circulaire en inclusieve economie.

 

En daar liggen kansen voor facility management. Facilitaire organisaties zijn bepalend voor de fysieke omgeving van medewerkers en bedrijven. Facility managers en aanbieders nemen daarmee een cruciale plek in om bij te dragen aan de verandering van businessmodellen en organisatiecultuur die nodig is voor een duurzamer economie.

 

Lees meer in de publicatie ‘Framework voor een nieuwe economie’ van MVO Nederland