Toekomststoel - Geef de toekomst een stoel!
Artikel

Een belangrijke oproep aan ons allemaal

Geef de toekomst een stoel!

Door | 9 juli 2018

Dutch Green Building Council, de netwerkorganisatie binnen de bouw- en vastgoedsector met als missie het verduurzamen van de gebouwde omgeving, stimuleert graag bijzondere initiatieven die bijdragen aan het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving. Het ­inspirerende initiatief ‘#toekomststoel’ is daar een prachtig voorbeeld van. Dit initiatief ontstond spontaan tijdens een gesprek tussen Jan Terlouw en drie ‘Future Leaders’ van Dutch Green Building Council: Lizzy Butink (a.s.r. vastgoed vermogensbeheer), Marianne Davidson (VolkerWessels Vastgoed) en Yvette Watson (PHI Factory).

 

DOOR PAMELA LOGJES

 

Het initiatief #toekomststoel is gebaseerd op een passage uit het boek ‘Het Hebzuchtgas’ van Jan Terlouw. In die passage wordt beschreven dat bij iedere directievergadering van bedrijven altijd één lege stoel staat. Daar zit de toekomst en die praat mee. Deze symboliek sprak de drie ‘Future Leaders’ zo aan dat ze besloten het te verwezenlijken én te gebruiken om aandacht te vragen voor een duurzame wereld van morgen, op alle vlakken.

Nu roepen ze iedereen op – via social media, pers en hun groeiend aantal ambassadeurs – om de toekomst voor eens en voor altijd een stem te geven door middel van een handeling: het aanschuiven van een lege stoel. Bij elke meeting, in elke boardroom, op school, bij talkshows, en uiteindelijk zelfs in de Tweede Kamer: een extra, lege zetel bestemd voor de toekomst. Ze willen dat ­iedereen zichzelf te allen tijde de vraag stelt: ‘Wat zouden mijn ­acties van vandaag betekenen voor de toekomst?’. Alle acties en initiatieven kunnen gedeeld worden via LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter. En natuurlijk geven ze zelf het goede voorbeeld.

 

Wat drijft de initiatiefnemers?

Yvette Watson: ‘Ondanks dat we weten dat ons huidige handelen op langere termijn negatieve effecten heeft, ondernemen we toch geen echte actie. Ik zou heel graag iedereen (in functie en privé) willen activeren om het belang van een duurzame toekomst mee te wegen in de keuzes die nu gemaakt worden. Dit kunnen we doen door nog beter de effecten van ons handelen transparant te maken, zodat we helder kunnen zien wanneer we de goede dingen doen voor onze toekomst. We willen over een jaar niet weer hoeven rapporteren dat de CO₂-uitstoot in Nederland met 1 procent is gestegen, zoals onlangs gemeld werd op het nieuws.’

 

Lizzy Butink: ‘De urgentie om nu in actie te komen voor het behoud van een leefbare wereld is groot. De meeste mensen beseffen niet dat de tijd op raakt en dat onze huidige handelingen en beslissingen in sterke mate de wereld van morgen bepalen. Een leefbare en duurzame toekomst vereist daarom dat we de toekomst een veel prominentere plek moeten geven aan de ­tafels waar belangrijke beslissingen worden genomen dan dat we nu doen.’

 

 

Het betrekken van, en het nadenken over de toekomst bij elke beslissing is iets nieuws, en essentieel

 

Marianne Davidson: ‘Ik vind het belangrijk dat iedereen zich bewust bezig gaat houden met de volhoudbaarheid van onze aarde, want het wordt de hoogste tijd! ‘Duurzaamheid’ moet niet worden verbijzonderd; het moet onderdeel worden van onze ­alledaagse beslissingen en handelingen. Totdat het vanzelfsprekend is geeft de #toekomststoel de opening voor dit gesprek. Ik hoop dat bedrijven, de maatschappij en de politiek steeds vaker zichzelf de vraag durven te stellen: “Zijn wij wel goed bezig voor de toekomst?”. Het is een kwestie van lef én van gewoon doen, net zolang tot het vanzelfsprekend is.’

 

Jan Terlouw: ‘De overheid is er niet alleen om het land te regeren, maar ook om de samenleving te begrijpen. Dus de basisvraag die politici zichzelf steeds zouden moeten stellen, luidt: “Wat is rechtvaardig?” En daar is iets bijgekomen, namelijk: “Wat is rechtvaardig voor ons nageslacht?”. Het betrekken van, en het nadenken over de toekomst bij elke beslissing is iets nieuws, en essentieel. Door middel van een stoel voor de toekomst maak je dit nieuwe feit levend en vertellen we een aansprekend verhaal. En als de bevolking dat hoort, steeds weer, dan heeft dat impact.’

 

Toekomststoel - Geef de toekomst een stoel!

De initiatiefnemers van #toekomststoel. V.l.n.r.: Yvette Watson, Marianne Davidson, Jan Terlouw en Lizzy Butink. Foto: Eric Brinkhorst

 

 

De visie van de huidige #toekomststoel ­ambassadeurs

Annemarie van Doorn (Directeur Dutch Green Building Council):

‘Elk initiatief dat versnelling in verduurzaming teweeg zou kunnen brengen, omarm ik. En een initiatief als #toekomststoel past perfect bij ons Deltaplan Duurzame Renovatie, het plan om de bestaande gebouwde omgeving versneld te verduurzamen. Het kan ons iets geven wat we allemaal nodig hebben om de problematiek rondom de verduurzaming te bezweren, namelijk: verbeeldingskracht.’

 

Maurits Groen (communicatieadviseur, activist en onder­nemer):

‘Stilte kan zeer welsprekend zijn. En leegte juist zeer vol betekenis. Reserveer daarom voortaan consequent symbolisch (maar wel degelijk ook feitelijk!) een stoel aan tafel voor de toekomstige generaties. Zodat zij ons voortdurend stilzwijgend welsprekend herinneren aan onze verantwoordelijkheid jegens hen. Als geheugensteuntje tegen onze waan(zin) van de dag.’

 

Claudia Reiner (Vicevoorzitter Uneto-VNI):

‘Volmondig geef ik de toekomst een stoel voor een mooiere duurzame wereld; het geldt voor iedereen en werkt alleen in relatie en verbinding met elkaar. Dit prachtige initiatief verdient wat mij betreft een troon.’

 

Guusje Slagter (Illustrator, Personal Branding, Schrijfster):

‘Mijn boeken en bedrijf staan in de verlenging van één visie: Mensen bewustmaken van zichzelf en dusdanig van de omgeving en wereld om zich heen. Ik wil daartoe alle mogelijk­heden exploreren hoe iets wél mogelijk is. Mijn ­motto is: “Als je goed kan dromen is het echt.” En ­#toekomststoel is daar het bewijs van. Op naar het Binnenhof!’

 

Onno Dwars (Commercieel Directeur Ballast Nedam):

‘De toekomst is van jou en van mij, daarom moeten we stoppen met slecht handelen en vanaf nu alleen maar goed handelen. Elke euro die wordt uitgegeven moet leiden tot het versterken van ons ecosysteem. Duurzaamheid is niet het verminderen van de negatieve impact, maar vergroten van de positieve impact. Door dit initiatief te adopteren worden we hier steeds aan herinnerd.’

 

Wil jij ook ambassadeur worden of meer info over het initiatief #Toekomststoel? Neem contact op via initiatief@toekomststoel.nl of 06 24 64 33 04.

 

DGBC presenteert: Het Deltaplan Duurzame Renovatie

De bestaande gebouwde omgeving (woningen en utiliteitsbouw) is voor bijna 40 procent verantwoordelijk voor de CO₂-uitstoot in Nederland. Willen we de klimaatdoelstellingen van Parijs halen, dan zullen we de uitstoot van gebouwen drastisch moeten reduceren. Dat betekent dat er substantieel meer gebouwen in Nederland veel grondiger en in sneller tempo moeten worden gerenoveerd en verduurzaamd. Dutch Green Building Council (DGBC) heeft het initiatief om een allesomvattend Deltaplan Duurzame Renovatie te ontwikkelen en kan hiermee de versnelling in gang zetten. Dit doet DGBC samen met haar achterban van bijna 400 organisaties; marktpartijen, overheid, kennisinstituten, brancheorganisaties en partijen in de bouw- en vastgoedsector.
Meer informatie: www.deltaplanduurzamerenovatie.nl

 

Lees meer over #Toekomststoel

Lees meer over ‘Dutch Green Building Council’

Lees meer over de ‘Dutch Green Building Week’

Lees meer over het ‘Future Leaders Program’

Lees het magazine ‘Toekomstbouwers’ online