Geïntegreerde-waarde-Wat-het-is-wat-het-niet-is-en-waarom-het-belangrijk-is
Artikel

Geïntegreerde waarde: wat het is, wat het niet is en waarom het belangrijk is

Door | 13 augustus 2018

Geïntegreerde waarde is, in mijn optiek, de volgende evolutie op het lange en kronkelende pad dat de rol en verantwoordelijkheid van bedrijven in de maatschappij beschrijft. Dit begon ooit met bedrijfsfilantropie (in de jaren 70 van de 19e eeuw – als het al niet eerder is) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (sinds de jaren dertig van de 20e eeuw), en heeft zich in de loop der jaren onder tal van vermommingen ontwikkeld: denk maar aan bedrijfsethiek, milieubeheer, stakeholdermanagement, corporate governance, duurzaam onder­nemen, accountability en shared value.

 

DOOR PROF.DR. WAYNE VISSER

 

Geïntegreerde waarde verwijst naar zowel een concept als een manier van werken dat als uitgangspunt voor bedrijfsvoering kan worden geadopteerd en in sommige gevallen al daarin is opgenomen. Het is niet bedoeld om oudere concepten en manieren van werken te vervangen, maar juist om daarop verder te bouwen, om ze samen te brengen en vooral om hun werkzaamheid te vergroten als een middel om positieve verandering in de ­samenleving teweeg te brengen. De essentie van geïntegreerde waarde is om de bedrijfsvoering beter te laten bijdragen aan een betere wereld.

 

Geïntegreerde waarde is niet hetzelfde als shared value, al vertegenwoordigt het idee van Harvard-professor Michael Porter en managementconsultant Mark Kramer een belangrijk stuk van de puzzel. Logischerwijs zou geïntegreerde waarde niet mogelijk zijn zonder het ontstaan van andere concepten met betrekking tot waardecreatie die reeds eerder bestonden en kort de revue zullen passeren in dit artikel. Geïntegreerde waarde is ook niet direct te definiëren aan de hand van ‘integrated reporting’ (geïntegreerde duurzaamheidsrapportage), ondanks dat dit ook bijdraagt aan het raamwerk.

 

Maar wat is geïntegreerde waarde dan wel? Het is niet in beton gegoten, maar ik stel de volgende werkdefinitie voor: geïntegreerde waarde is het tegelijkertijd bouwen van meerdere soorten van ‘niet-financieel’ kapitaal (met name infrastructureel, ­technologisch, sociaal, ecologisch en menselijk kapitaal) door middel van innovatiesynergieën binnen wat ik de Nexus-­economie noem. De Nexus-economie bestaat uit de Resilience Economy, de Exponential Economy, de Access Economy, de Circular Economy en de Wellbeing Economy (figuur 2). De innovaties die op deze snijvlakken ontstaan resulteren in positieve maatschappelijke effecten die onze wereld vooral veiliger, slimmer en, duurzamer maken.

 

In de rest van dit artikel zal ik het begrip geïntegreerde waarde verder ontrafelen, met respect voor de ‘schouders van de ­reuzen’ waarop het staat en leg ik uit waarom het belangrijk is.

 

Waarom ‘waarde’?

Waardecreatie is zo fundamenteel in onze menselijke overtuigingen dat we intuïtief aanvoelen dat het een ‘waardig’, al dan niet dwingend doel is – hetzij in ons privé- en familieleven, onze carrières, instellingen, gemeenschappen en samenlevingen. Het is in feite een van onze meest krachtige verhalen en ideeën. Het creëren van iets waardevols – of beter nog: iets van waarde – is de wens en ambitie van bijna iedereen.

 

Dit is een van de redenen waarom het shared value-­concept ­wereldwijd zo ruim en enthousiast door bedrijven werd ­omarmd, ondanks zijn gebrek aan fundamentele originaliteit. De taal is bedrijfs- en mens-vriendelijk. Wij als individuen ‘snappen het’, en voor zakelijke leiders die al decennia doordrongen zijn van het belang van aandeelhouderswaarde, is shared value een eenvoudiger en aantrekkelijker concept om te omarmen dan MVO, ­duurzaamheid, groen, sociaal, rechtvaardig of welk etiket dat de relatie tussen bedrijf en samenleving typeert dan ook.

 

 

Het creëren van iets waardevols – of beter nog: iets van waarde – is de wens en ambitie van bijna iedereen

 

Zo heeft ook het wijdverbreide concept van stakeholder value, dat in 1984 door strategieprofessor R. Edward Freeman werd geïntroduceerd, het enge begrip aandeelhouderswaarde verruimd om andere belanghebbenden en betrokken partijen te beschouwen – van werknemers, leveranciers en klanten tot overheden, media…

Alle artikelen op TGTHR lezen?

Registreer je dan (helemaal gratis) voor TGTHR! Je kunt dan alle artikelen op de website lezen.
Ben je al geregistreerd? Dan kun je hieronder inloggen.